Terug naar overzicht

Docent Social Studies Angela gaat in gesprek met gedetineerde vaders en hun kinderen

Zo’n 25.000 kinderen in Nederland hebben een vader die in de gevangenis zit. Dat is van grote invloed op hun onderlinge band. Reden voor docent Social Studies Angela Verhagen-Braspennincx om onderzoek te doen naar de relatie tussen deze gedetineerde vaders en hun kinderen. 

“Dit onderzoek is de kers op de taart”, begint Angela Verhagen-Braspennincx enthousiast het gesprek. Van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) krijgt de Avansdocent een promotiebeurs. Die zorgt ervoor dat ze meerdere dagen in de week aan haar onderzoek kan werken én een dag in de week als docent Social Work.

“Ik heb 13 jaar bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt en tien jaar geleden maakte ik de overstap naar Avans in Den Bosch. Ik dacht dat ik bij mijn vorige werkgever alles wel gezien had. Pas toen ik als docent-onderzoeker in contact kwam met lector Bart Claes en een expert uit het werkveld, kwam ik erachter dat er een grote groep kinderen over het hoofd wordt gezien.” 

Beter band met vader
“Door met deze kinderen en hun vaders in gesprek te gaan, wil ik erachter komen welke factoren van invloed zijn op hun relatie en hoe zij die kunnen behouden of verbeteren. Een goede relatie verkleint namelijk de kans op herhaling van het misdrijf bij de vader. Voor het kind helpt het voorkomen dat hij of zij hetzelfde pad opgaat. Bovendien zorgt een betere band met de vader voor een betere algehele ontwikkeling van het kind.”

“Helaas is nooit landelijk systematisch bijgehouden welke gedetineerde vader kinderen heeft”, zegt Angela. Maar hoe ga je die vaders en kinderen vinden als ze niet in beeld zijn? “Door het onderzoek kenbaar te maken bij verschillende gevangenissen wil ik die mensen in kaart brengen en zo contact met hen leggen.” Het onderzoek duurt in totaal vijf jaar. “Momenteel ben ik bezig met contact leggen met het gevangeniswezen. Over een jaar hoop ik de eerste gesprekken te kunnen voeren.”

Jeugdjournaal
De kinderen bereiken is volgens Angela best lastig. “Zij schamen zich voor de situatie en in sommige gevallen weten de kids niet eens dat hun vader in de gevangenis zit. Vaak wordt er verteld dat papa even op vakantie is. Ik was dan ook blij dat ik vorige week werd benaderd door het Jeugdjournaal dat mogelijk interesse heeft in het maken van een nieuwsitem over het onderwerp.”

Een jaar lang gaat Angela de duo’s volgen. Een vereiste is daarom dat de gedetineerde een minimale gevangenisstraf heeft van twee jaar. Het onderzoek voert Angela uit onder begeleiding van dr. Bart Claes en professor dr. Janine Janssen, beiden lectoren bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans. Laatstgenoemde is tevens bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit waar Angela zal promoveren.

Betere docent
Eén dag in de week geeft de docent nog les op Avans, de rest van de dagen is Angela bezig met het onderzoek of haar werk voor het Expertisecentrum K I N D. “Dat ik dit alles kan combineren, maakt mij inhoudelijk een betere docent. Ik krijg zelf ook weer les aan de Open Universiteit. Zo weet ik beter tegen welke drempels studenten aanlopen en kan ik me goed in hen verplaatsen.”

Tijdens de les vertelt Angela haar studenten veel over wat ze meemaakt in haar werk voor het expertisecentrum. Dat is ze ook van plan wanneer ze de gesprekken met vaders en kinderen gaat voeren. “Het is fijn dat ik mijn ervaringen met de studenten kan delen. Ik vind het tof dat ik met echte voorbeelden uit de praktijk kan werken.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?