Terug naar overzicht

Hbo heeft recordaantal eerstejaars, Avans groeit met 3,6%

Een recordaantal jongeren heeft zich aangemeld voor een hbo-opleiding. De hogescholen tellen vooralsnog 6,7 procent meer eerstejaars dan vorig jaar om deze tijd. Avans ziet een stijging van 3,6% in het aantal aanmeldingen.

Dit zijn veel meer ‘vooraanmeldingen’ dan vorig jaar, aldus de Vereniging Hogescholen. Met name de lerarenopleidingen groeien hard: die melden voorlopig 14,7 procent meer eerstejaars. Bij Avans is ook een stijging in het aantal Pabostudenten te zien. Of het uiteindelijk leidt tot meer inschrijvingen is pas bekend wanneer de eerstejaars de uitgestelde toelatingstoetsen maken.

Behalve de lerarenopleidingen zien ook de gezondheidszorg (7,4 procent) en gedrag & maatschappij (10,9 procent) het aantal eerstejaars toenemen. Technische opleidingen weten het minst te profiteren en komen voorlopig tot een groei van 1,9 procent. De Avans opleiding Verpleegkunde kent 727 nieuwe eerstejaarsstudenten. Vorig jaar waren dat er ruim 500. De laatste twee jaar stijgt het aantal eerstejaars vanwege het loslaten van de numerus fixus

Trend
De definitieve tellingen zijn pas op 1 oktober. Dan zal blijken hoeveel studenten hun inschrijving helemaal hebben afgerond, met machtiging voor het collegegeld en al. De ‘vooraanmeldingen’ geven wel een goede indicatie van de trend.

De hogescholen tellen momenteel meer dan 118 duizend aanmeldingen voor vierjarige bacheloropleidingen en meer dan 9 duizend voor de tweejarige associate degrees. Voor de tweejarige opleidingen is dat een toename van 15,7 procent. 7798 eerstejaarsstudenten meldden zich aan voor een bacheloropleiding bij Avans en 1913 startten een associate degrees. 

Enkele duizenden van deze eerstejaars zullen alsnog, om welke reden dan ook, afhaken. Vorig jaar hadden zich begin september in totaal 119 duizend studenten aangemeld, van wie er ruim 11 duizend de inschrijving uiteindelijk niet voltooiden. Dat zal nu niet anders zijn.

Universiteiten
De bacheloropleidingen van de universiteiten stonden begin augustus ruim 7 procent in de plus. Dat is het meest recente openbare cijfer. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?