Terug naar overzicht

Hoogbegaafden? Die komen al aan bod

Hebben hoogbegaafde scholieren meer uitdaging nodig? Laat ze dan alvast onderwijs volgen aan de hogeschool of universiteit, oppert de VVD.

Dit voorstel deed VVD’er Rudmer Heerema gisteren in de Tweede Kamer. De regering zou hierover met belangenorganisaties en koepelverenigingen in gesprek moeten gaan, schreef hij in een motie. 

Ook voor hoogbegaafde studenten zou meer moeten gebeuren, meent hij. Misschien moeten universiteiten en hogescholen daarvoor een deel van de basisbeursmiljoenen gebruiken of het potje voor studenten met studievertraging (profileringsfonds) aanspreken.

Sympathiek
Lisa Westerveld van GroenLinks vond de aandacht voor hoogbegaafden “heel sympathiek”, maar ze hoopte dat de VVD ook in de bres zou willen springen “voor leerlingen met bijvoorbeeld autisme of leerlingen met een meervoudige beperking”. Ze kreeg nul op het rekest: volgens Heerema gebeurt daar al genoeg voor.

Peter Kwint (SP) gaf ook tegengas. Moet iemand van pakweg 13 jaar oud echt een of twee dagen per week naar het hoger onderwijs omdat de middelbare school niet genoeg uitdaging biedt? Misschien kun je de oplossing beter in het middelbaar onderwijs zoeken, was zijn idee. Dat vond Heerema prima, als er maar iets gebeurde.

Minister Van Engelshoven moest op de voorstellen reageren. Ze liet doorschemeren dat ze het debat enigszins onnodig vond. Overleg met allerlei organisaties over de mogelijkheden voor hoogbegaafde leerlingen? Dat gebeurt al, verzekerde ze. “Dus het is mooi dat u mij hierbij nog een steun in de rug geeft.”

Speciale gevallen
De basisbeursmiljoenen of het profileringsfonds gebruiken voor hoogbegaafde studenten? Daar is dat geld niet voor bedoeld. De universiteiten en hogescholen geven nu eenmaal onderwijs en zouden dus ook speciale gevallen, zoals hoogbegaafde studenten, moeten ondersteunen. Dat valt onder de gewone financiering.

Voor het geld van de basisbeurs moeten de onderwijsinstellingen zelf een bestemming zoeken, in overleg met de medezeggenschap. Het profileringsfonds is voor studenten die buiten hun schuld studievertraging oplopen, bijvoorbeeld doordat ze een bestuursjaar doen of door familieomstandigheden. 

Heerema nam er geen genoegen mee. “De instellingen krijgen daar wel geld voor, maar ze doen het niet”, zei hij over onderwijs dat is toegesneden op hoogbegaafden. “Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de instellingen die verantwoordelijkheid wél oppakken? Daar ben ik naar op zoek.”

Ze zal het onderwerp weer eens aansnijden als ze een bestuurlijk overleg heeft met het hoger onderwijs, beloofde de minister. Meer dan dat wilde ze niet toezeggen. Geen kwaliteitscontroles, geen inspectieonderzoek, geen extra financiering.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?