Terug naar overzicht

‘Rechtbank’ van Avans zoekt nieuwe studentleden

Interesseer jij je voor recht en onrecht? Het College van Beroep voor de Examens (Cobex), de onafhankelijke rechtbank van Avans, en de Geschillenadviescommissie zoeken nieuwe studentleden in Breda, Tilburg en Den Bosch.

Cobex is het orgaan van Avans dat optreedt bij geschillen tussen student en opleiding. Als een student het niet eens is met het besluit van de examencommissie over bijvoorbeeld studieadvies of uitslag van een tentamen kan hij beroep aantekenen bij Cobex. Hierin buigen een externe voorzitter (rechter), een docentlid en een studentlid zich tijdens een zitting over de zaak.

Vergoeding
Cobex zoekt nieuwe studentleden die ingeschreven zijn bij Avans en minimaal in het tweede jaar van de studie zitten. Studenten worden benoemd voor 2 jaar. Er kunnen in totaal maximaal 10 studentleden benoemd worden. Van belang is dat je je realiseert dat studentleden niet in het Cobex zitten om de belangen van studenten te behartigen, maar om te oordelen over de toepassing van het recht. Studentleden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. 

Je kunt reageren door middel van een kort cv met motivatiebrief te sturen naar cobex@avans.nl, met als onderwerp ‘Sollicitatie Cobex’. Je reactie moet uiterlijk binnen zijn op maandag 21 september 2020 om 9.00 uur. Afhankelijk van het aantal reacties wordt een selectie gemaakt door het secretariaat van het Cobex.

Meer informatie over het Cobex is te vinden op: https://studentinfo.avans.nl/services/rechtspositie/college-van-beroep

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?