Terug naar overzicht

Studenten en werkveld vinden elkaar in AvansConnect

AvansConnect is de applicatie waar het werkveld en studenten samenkomen. Afgelopen studiejaar is het platform getest, nu wordt de definitieve versie in gebruik genomen.

Tijdens hun opleiding komen studenten veel vaker in aanraking met het werkveld dan alleen tijdens stages. Ook wanneer ze in groepjes projecten bij bedrijven uitvoeren bijvoorbeeld. Dat is het geval tijdens de AMX-week. Het Avans Ondernemerscentrum maakte vorig studiejaar in een pilot gebruik van AvansConnect door bedrijven te vragen hun opdrachten daarin te plaatsen. Studenten konden zich vervolgens inschrijven.

AvansConnect heeft verschillende functies. Academies kunnen zelf kiezen welke modules ze aan- of uitzetten. Er zijn opleidingen die alleen de vacaturebank voor stages willen gebruiken, een andere opleiding wil studenten en buddy’s (mentoren uit het werkveld) aan elkaar koppelen. Ook is er een module voor kortlopende praktijkopdrachten, zoals de AMX-week.

SAM
AvansConnect is ook de vervanger van stage- en afstudeermanager SAM. Met dat systeem werken verschillende academies van Avans. Het werkt als vacaturebank – studenten kunnen er een stageplaats vinden – maar ook de voortgang van de stage wordt bijgehouden in SAM.

Het beheer van SAM is enige tijd geleden noodgedwongen overgenomen door Avans. “Maar het systeem is niet heel stabiel”, vertelt Robin Vervuren van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF). Vanuit BOOST IT is hij betrokken bij de ontwikkeling van AvansConnect. Voordeel daarvan is dat de ondersteuning vanuit Avans plaatsvindt en dat de applicatie doorontwikkeld wordt.

In stukjes geknipt
Om ervoor te zorgen dat binnen het nieuwe platform kan wat met SAM ook mogelijk is, is het stageproces in stukjes geknipt en wordt gebruik gemaakt van de systemen die Avans al in huis heeft. “AvansConnect zit ertussen om alles als het ware aan elkaar te plakken”, zegt Vervuren. Qua stijl sluit het aan bij de nieuwe app AvansOne, die alle studenten op hun telefoon kunnen installeren.

De testfase is voorbij en de definitieve omgeving is live. Drie academies gaan AvansConnect de komende maanden gebruiken. Studenten van AGZ, AMBM en ASIS vinden de koppeling naar AvansConnect ook terug in AvansOne. Vervuren: “We zijn nog in gesprek met Avans Innovative Studio en ook met de Diensteenheid Personeel en Organisatie die het platform zouden kunnen gebruiken voor docentstages.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?