Terug naar overzicht

Voorbereidingen sloop voormalig gebouw AKV| St. Joost begonnen

De voorbereidingen van de sloop van het voormalige gebouw van kunstacademie AKV| St. Joost aan de Onderwijsboulevard 256 in Den Bosch zijn gestart. De definitieve sloop begint in november. 

Op dit moment wordt een ‘bouwkundige vooropname’ uitgevoerd. Dat houdt in dat de staat van omliggende gebouwen in kaart wordt gebracht. De eerste werkzaamheden beginnen op maandag 14 september. Dan wordt er een hekwerk geplaatst en worden er binnen in het gebouw werkzaamheden verricht. Eind oktober wordt het trottoir afgezet in de hoek Onderwijsboulevard-Hugo de Grootlaan. Er wordt dan ook bewegwijzering geplaatst, voor een alternatieve looproute. Op 2 november begint de daadwerkelijke sloop.

In eerdere berichten was nog te lezen dat de sloop van eind september tot half november zou duren, maar nu de detailplanning verder is uitgewerkt is dat verschoven van begin november tot eind december.

Studenten van Avans en omwonenden kunnen enige overlast door de werkzaamheden gaan ervaren, laat Avans weten. 

Nieuwbouw
Er is nog geen ontwerp beschikbaar van het nieuwe gebouw dat op dezelfde locatie komt. Wel is bekend dat het niet alleen een onderwijslocatie voor Avans wordt, maar dat er ook studentenwoningen en parkeervoorzieningen komen. 

Hieronder de voorlopige planning van de werkzaamheden:

Vooropname omgeving: 7 t/m 11 september
Start inrichten bouwterrein: 14 september
Start sloop gebouw: 2 november 
Afronding sloop: eind december
Start nieuwbouw: najaar 2021
Afronding nieuwbouw: augustus 2023 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?