Terug naar overzicht

Basisbeursmiljoenen: hogescholen tellen meer docenten

Illustratie: Elmarye Aaij

Sinds 2012 hebben hogescholen meer dan vierduizend extra docenten aangenomen, mede dankzij de honderden miljoenen euro’s van het nieuwe leenstelsel. Maar het zegt niet alles over de onderwijskwaliteit.

Het was een van de grote beloften van toenmalig minister Jet Bussemaker. Studenten zouden geen basisbeurs meer krijgen, maar wel beter onderwijs. In 2025 zijn er vierduizend docenten extra aan hogescholen en universiteiten, beloofde ze.

Aan de universiteiten is er niets van terechtgekomen, maar de hogescholen hebben inderdaad meer docenten aangenomen. Het aantal hbo-studenten nam toe, maar het aantal docenten groeide naar verhouding iets harder. De klasjes worden kleiner. Het scheelt twee studenten per docent.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen. (In jaar 2013 ontbreken enkele gegevens.)

In aanloop naar de miljoenen van de basisbeurs deden de hogescholen zogeheten ‘voorinvesteringen’. Ze gebruikten geld uit hun reserves om (onder meer) alvast extra docenten aan te nemen. Maar de laatste jaren vlakt de trend af: er lijkt sinds 2016 weinig meer te veranderen. 

De hogescholen vinden de financiering van de overheid niet voorspelbaar genoeg, schrijft de koepelvereniging op haar website. “Hogescholen kunnen publieke middelen niet blijven uitgeven als niet transparant is wat de overheid daarvoor achteraf gaat compenseren. Jarenlang werken met een negatieve begroting is bedrijfsmatig niet verantwoord.”

Er zijn overigens aanzienlijke verschillen per onderwijsinstelling. Hogeschool Zuyd heeft bijvoorbeeld 17 studenten per docent, terwijl Avans er 25 heeft: bijna de helft meer. Bij enkele kleine hogescholen zijn de klasjes nog kleiner. De Hogeschool der Kunsten Den Haag heeft nog geen tien studenten per docent. 

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen. Docerend personeel in fte.

Overigens leiden kleinere klassen niet automatisch tot beter onderwijs. In de ranglijsten van de Keuzegids en Elsevier staat Avans bijna elk jaar op nummer 1 als beste grote hogeschool op grond van studentoordelen en onderwijsprestaties.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?