Terug naar overzicht

Hybride lessen maken interactie tussen studenten thuis en in klas mogelijk

Avans is gestart met een pilot om fysieke lessen te combineren met online aanwezigheid. Via apparatuur die voor 130 lokalen beschikbaar is, worden sinds kort hybride lessen gegeven.

Het was de bedoeling dat deze innovatieve manier van lesgeven in de toekomst sowieso zou worden geïntroduceerd. Flexibel onderwijs aanbieden staat namelijk in het ambitieplan van Avans. “Maar toen kwam het coronavirus en dus de noodzaak om het sneller op te starten. In een klaslokaal mogen nog maar zo’n zes studenten tegelijk zijn. In het voorjaar werd in P3 en P4 alleen nog maar online les gevolgd”, vertelt projectleider Edwin Zeelenberg, die samen met Steven Koeken van DIF verantwoordelijk is voor de opzet.

“We konden ervoor kiezen om elke les online te geven, om telkens kleine groepjes studenten naar school te laten komen met daarnaast online lessen voor de rest van de klas, óf om het te combineren. Dat laatste kan nu.”

Eenvoudig inpluggen 
In het klaslokaal staat een ‘bar‘ die boven het mobiele smartboard hangt, met ingebouwde ‘smart’ microfoons en geluidboxen. De docent logt vervolgens in op Teams en plugt eenvoudig een HDMI-kabel en een USB-kabel in zijn laptop, waarna de schermen met elkaar in verbinding staan. Studenten die thuiszitten joinen vervolgens die Teamssessie. Ze horen en zien dan hun studiegenoten in de klas. Zo doen zij actief mee met de les. 

“Het beeld is goed zichtbaar en het versterkte geluid is goed hoorbaar. Daardoor kan er interactie ontstaan tussen de mensen thuis en de studenten in de klas”, vertelt Zeelenberg, die al een paar weken bezig is met de pilot. Na afloop van de lessen laat hij studenten een enquête invullen om te horen hoe ze het vonden. “Daar komt een score van een 8 uit. Dat is heel fijn. We zijn nog zoekende, maar dat studenten het tot nu toe prettig vinden om zo te werken is het allerbelangrijkste.”

Docent als moderator 
Dat zoeken zit hem erin dat beide groepen studenten moeten worden betrokken bij de lessen. “Bij offline aanwezigheid ontstaat sneller discussie. Studenten die thuis de les volgen mengen zich dan minder snel”, zegt Zeelenberg. ”Zeker als er snel wordt gepraat kan dat gebeuren. Het is aan de docent om dan duidelijke regels af te spreken. Hij wordt een soort moderator. Daar moet serieus aandacht aan worden gegeven, om te voorkomen dat de lessen voor de online studenten minder aantrekkelijk worden.” 

Vooralsnog wordt er in de pilot met 130 apparaten gewerkt. Het is de verwachting dat er in de toekomst meer worden aangeschaft. “Avans vindt het belangrijk om te investeren in ICT en deze pilot bevalt tot nu toe goed”, zegt Zeelenberg. 

Als docenten interesse hebben om ook hybride lessen te verzorgen, kunnen zij contact opnemen met de ICTO-coach van hun academie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?