Terug naar overzicht

Niet minder, maar meer internationale studenten naar Zweden

Foto: Nadine Wuchenauer via Pexels

Ondanks de corona-pandemie stijgt het aantal internationale studenten in Zweden met 13 procent. De universiteiten zijn blij verrast: ze hadden een daling verwacht. Eind oktober moet blijken hoe het er in Nederland voorstaat.

In augustus verwachtte het Zweedse hoger onderwijs nog een flink afname van het aantal internationals. Maar vooral het aantal studenten uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte is flink gegroeid, meldt University World News. De Universiteit van Lund bijvoorbeeld telt bijna tweemaal zoveel Chinese studenten als in het vorige studiejaar en bij het Karolinska Instituut in Stockholm steeg het aantal studenten van buiten Europa met een kwart.

Veel fysiek onderwijs
Deskundigen denken dat Zweden relatief populair is nu het hoger onderwijs in de Verenigde Staten en Australië moeilijk toegankelijk is door de corona-pandemie. Verder zou meespelen dat universiteiten in Zweden hun eerstejaars veel fysiek onderwijs bieden. De universiteiten die alleen online lesgeven, zien geen toename van het aantal internationals.

Uit de vooraanmeldingscijfers in Nederland blijkt dat de universiteiten gemiddeld ruim 7 procent meer eerstejaars verwachten en de hogescholen een recordstijging van 6,7 procent. De belangrijkste verklaring die wordt gegeven is dat veel jongeren afzien van een tussenjaar: werken of backpacken tijdens de coronacrisis is niet erg aantrekkelijk.

Twijfel
De bange vraag was of de internationale studenten wel zouden komen opdagen. In mei voorspelde het Nuffic op basis van een enquête dat een kwart van de niet-EER-studenten zou afzien van zijn aanmelding en dat ruim een derde nog twijfelde.

Op 1 oktober zijn alle studenten geteld. Eind van de maand maken de verenigingen van universiteiten en hogescholen bekend hoeveel internationals zich definitief hebben ingeschreven.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?