Terug naar overzicht

Sloop voormalig gebouw kunstacademie uitgesteld

De sloop van het voormalig gebouw van de kunstacademie aan Onderwijsboulevard 256 in Den Bosch is met drie maanden uitgesteld. De sloop start nu op 4 februari 2021.

De bedoeling was om 2 november met de sloop te beginnen. De vertraging in de planning komt omdat de provincie om aanvullend flora- en fauna-onderzoek had gevraagd. Daarom moesten de sloopvoorbereidingen tijdelijk worden stilgelegd. Deze konden pas worden hervat toen Avans de gevraagde aanvullingen leverde. Dat is nu gebeurd.

Uitgesteld
Door krapte in de personele bezetting en omdat er half januari weer tentamens zijn bij Avans, wordt de planning nu doorgeschoven naar februari 2021.

De planning ziet er nu als volgt uit:

  • Voorbereidend werk: t/m 15 januari 2021
  • Start sloop gebouw: 4 februari 2021
  • Afronding sloop: eind maart 2021
  • Start nieuwbouw: najaar 2021
  • Afronding nieuwbouw: augustus 2023

Lees meer over de sloop aan het gebouw van de kunstacademie aan de Onderwijsboulevard via deze link.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?