Terug naar overzicht

Tentamens op locatie vanaf tweede lesblok:

Niet één maar vier fysieke toetsen in Avansgebouw

Goed nieuws: vanaf komend lesblok is er meer toetscapaciteit in een Avansgebouw of op een externe locatie. Sinds de coronacrisis konden studenten tot nu toe maximaal één toets per tentamenweek in een Avansgebouw maken.

Avans beschikt sinds de coronacrisis over een derde van de normale toetscapaciteit. Dat zorgde ervoor dat tentamens grotendeels online vanuit thuis of in de vorm van opdracht of essays werden afgenomen. Deze beperkte toetsruimte geldt ook nog voor de komende tentamenweken in oktober.

In het tweede blok wordt in de eerste tentamenweek gebruik gemaakt van de Avansgebouwen en externe locaties, omdat academies vooral in deze eerste week behoefte hebben aan toetsruimte op locatie. Welke locaties dat zijn, is nog niet bekend.

In de laatste twee tentamenweken in januari vinden zoveel mogelijk fysieke toetsen weer gewoon plaats in de Avansgebouwen.

In januari gaat Avans ook weer meer tijdsblokken inplannen voor tentamens. Van drie naar vijf tijdsblokken per dag:

09:30 uur – 11:10 uur
11:50 uur – 13:30 uur
14:10 uur – 15:50 uur
16:30 uur – 18:10 uur
19:50 uur – 21:30 uur.

Wat betekent dit voor de student?
Per student is er ruimte voor maximaal twee toetsen op locatie in de eerste toetsweek en één toets per week in de andere twee toetsweken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?