Terug naar overzicht

GroenLinks wil kristalheldere wet voor bindend studieadvies

Illustratie: Daan van Bommel

Onder welke voorwaarden mag een opleiding zwakke studenten wegsturen aan het einde van hun eerste studiejaar? Op zijn minst zou de begeleiding ‘aantoonbaar’ goed moeten zijn, vindt GroenLinks.

Het bindend studieadvies ligt in de politiek onder vuur, maar voorlopig mogen hogescholen en universiteiten studenten aan het einde van het eerste studiejaar wegsturen als ze niet genoeg studiepunten hebben behaald.

Voor afschaffing van dat systeem is nog geen meerderheid, ziet GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Daarom wil ze iets anders bereiken: verduidelijking.

In een Kamerdebat met de minister stelde ze gisteren een aanpassing van de wet voor, zodat de rechten en plichten van studenten en opleidingen netjes op een rij staan. Belangrijkste punt: de opleiding moet ‘aantoonbaar’ zorgen voor goede voorzieningen, waaronder ondersteuning en studiebegeleiding.

Niet welkom
“Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je nog nooit je studieadviseur hebt ontmoet en dat je aan het einde van het jaar een brief krijgt dat je niet meer welkom bent aan je opleiding”, lichtte Westerveld in het Kamerdebat toe.

Harry van der Molen (CDA) had zijn twijfels: hoe toon je aan dat er voldoende begeleiding was? Dat mag toch geen probleem zijn, antwoordde Westerveld, want iedereen wil dat de begeleiding goed is.

Dennis Wiersma (VVD) wilde weten of het amendement het wantrouwen tussen studenten en docenten zou kunnen voeden en de werkdruk verhogen. Moeten docenten straks alles wat ze doen administreren, alleen maar om aan te tonen dat de begeleiding in orde is?

Dat is niet de bedoeling, legde Westerveld uit, want bij verreweg de meeste opleidingen is er weinig aan de hand. Het amendement zou alleen gevolgen hebben voor een paar opleidingen die hun zaken niet op orde hebben. Het kon Wiersma niet helemaal overtuigen.

D66-minister Van Engelshoven voelde er wel iets voor. “Alles wat daar staat is waar instellingen nu ook aan gehouden zijn”, zei ze in haar reactie. “Het staat op deze manier heel overzichtelijk bij elkaar in de wet.”

Verduidelijkt
Dus krijgt de motie, zoals dat heet, ‘oordeel Kamer’. Dat maakt de kans groter dat het amendement dinsdag inderdaad wordt aangenomen. En dan verandert er dus weinig, maar de rechten en plichten van studenten en instellingen zijn dan verduidelijkt.

Overigens hebben hogescholen besloten om dit jaar geen bindend studieadvies te geven, gezien de impact van de coronacrisis op het onderwijs. De universiteiten wilden dat niet toezeggen, maar beloofden de situatie in de gaten te houden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?