Terug naar overzicht

Hooguit twee jaar om Engelstalig onderwijs te verantwoorden

Engelstalige opleidingen moeten de meerwaarde van hun voertaal kunnen verdedigen. Lukt dat niet, dan mogen ze hoogstens twee jaar in het Engels doorgaan voordat ze naar het Nederlands moeten overschakelen.

Dat staat in een voorstel van minister Van Engelshoven om de wet op de voertaal van het hoger onderwijs handen en voeten te geven. Het voorstel is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het staat online voor een consultatie: iedereen mag er commentaar op geven.

Onderwijskeurmeester NVAO gaat toezicht houden op het Engelstalige onderwijs. Eens in de zes jaar moeten opleidingen zich laten toetsen door de NVAO. Dat is het moment dat ze ook moeten uitleggen waarom ze Engelstalig zijn.

Overschakelen
En als die uitleg niet goed genoeg is? Dan moeten ze weer overschakelen op het Nederlands. De NVAO kan wel besluiten tot een herkansing. Als opleidingen binnen hooguit twee jaar alsnog nut en noodzaak van hun voertaal kunnen aantonen, dan mogen ze op de oude voet verder.

Dat laatste heeft het kabinet bedacht om buitenlandse studenten te beschermen. Als hun opleiding plotsklaps in het Nederlands door moet, komen zij in de problemen. 

Zo’n herkansing krijgen opleidingen wat de minister betreft als de verdediging van de opleiding “net niet voldoet” en als het “reëel en haalbaar” wordt geacht dat de opleiding alsnog de meerwaarde van anderstaligheid kan aantonen. 

Van start
Voor nieuwe opleidingen ligt het anders. Zij mogen pas in het Engels lesgeven als ze kunnen uitleggen waarom dat een goed idee is. Eerder mogen ze niet van start, of alleen in het Nederlands.

De NVAO kan ook tussentijds haar toestemming intrekken, als de keurmeesters tot het inzicht komen dat een opleiding niet meer aan de voorwaarden voor ‘anderstalig’ onderwijs voldoet. Die moet dan in het Nederlands door of anders de deuren sluiten.

Het aantal Engelstalige opleidingen is met name in het wetenschappelijk onderwijs sterk gegroeid. Slechts 14 procent van alle wo-masteropleidingen is nog Nederlandstalig. Tien procent is deels Engels-, deels Nederlandstalig en ruim driekwart gaat volledig in het Engels. 

Critici menen dat anderstalige opleidingen vooral buitenlandse studenten willen werven, terwijl de kwaliteit van het onderwijs eronder lijdt. Voorstanders houden staande dat ze studenten gewoon goed willen voorbereiden op een internationale wereld.

De internetconsultatie van het kabinet loopt tot 24 december.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?