Terug naar overzicht

Kunstacademie Den Haag onderzoekt gemiste signalen over seksueel wangedrag

Foto: Pixabay

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag laat onderzoeken hoe een voormalig student zich zo lang schuldig kon maken aan grensoverschrijdend gedrag.

Ten minste twintig vrouwen en mannen zeggen dat ze de afgelopen jaren slachtoffer zijn geweest van verkrachting, aanranding, mishandeling, stalking en/of bedreiging door de nu 34-jarige succesvolle kunstenaar Juliaan Andeweg.

Gedrag door de vingers gezien
NRC Handelsblad beschrijft hoe hij als student van de KABK al bewonderd werd om zijn talent en dat zijn grensoverschrijdende gedrag daar door de vingers werd gezien. Volgens bronnen van de krant hield hij in zijn atelier op de academie drugsfeestjes met zijn vrienden, bekladde hij werk van medestudenten, stal hij hun spullen en gedroeg hij zich intimiderend.

De toenmalige directie van de KABK slaagde er niet in om hem in het gareel te krijgen. In zijn derde studiejaar liet de academie hem een ‘gedragsprotocol’ ondertekenen en toen hij zich daar niet aan hield, werd hij twee weken geschorst. Toch mocht hij na zijn afstuderen in 2012 gebruik blijven maken van de werkplaatsen van de academie, en alle feestjes en borrels aflopen.

Geen onderzoek
Minstens vier vrouwen vertelden de krant dat ze vanaf de zomer van 2012 en in 2013 zijn aangerand of verkracht door Andeweg. Ze meldden dat destijds niet bij de academie. Toen ouders in september 2013 klaagden over de onveilige situatie, kregen ze te horen dat hun informatie over de aanrandingen volstrekt nieuw was voor de KABK. Vervolgens gebeurde er enkele maanden niets. Pas in december ontzegde de directie Andeweg de toegang tot de academie, maar een jaar later nodigde de KABK de gevierde kunstenaar alweer uit om studenten een rondleiding te geven door een expositie van zijn werk.

Gemiste signalen
Ook de huidige KABK-directie stelt dat er tot 2013 geen meldingen of formele klachten waren over seksueel overschrijdend gedrag van Andeweg. “De signalen die uit het NRC-artikel naar voren komen zijn echter meer dan voldoende reden om direct actie te ondernemen.” Een onafhankelijk extern bureau zal contact opnemen met voormalige klasgenoten om te onderzoeken of er destijds signalen zijn gemist en of er nu hulp nodig is.

Ook laat de academie de veiligheid op school onderzoeken. “De cultuur waarin het beeld van de onaangepaste kunstenaar wordt verheerlijkt, verwerpen wij nadrukkelijk. Wij nemen dit zeer serieus.”

Er is de afgelopen jaren veel naar buiten gekomen over seksueel wangedrag in het hoger onderwijs. Daar maakten docentenhoogleraren en onderzoekers zich schuldig aan, en ook studenten. Over de vraag wat instellingen kunnen doen als er alleen anonieme klachten zijn, verschillen de meningen onder juristen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?