Terug naar overzicht

Punt stress-enquête: Avansstudenten ervaren meer stress door corona. Hoe zit dat?

Foto: Pixabay

De overgrote meerderheid van de Avansstudenten ervaart meer stress sinds het uitbreken van de coronacrisis. Dat blijkt uit de enquête van Punt. Van de 298 studenten, gaf 84,5 procent aan dat zijn of haar stressklachten zijn toegenomen sinds de invoering van het thuisonderwijs. Hoe zorg je dat stress niet de bovenhand neemt in tijden van corona?

Een stuk minder sociale contacten en docenten die je alleen online ziet. De coronamaatregelen zorgen voor stress bij studenten. 79,5 procent ervaart zelfs dagelijks studiegerelateerde stress. Bas Bartels, vierdejaars International Business in Breda, is één van de studenten die meer last van stress heeft sinds de invoering van het thuisonderwijs. “Ik mis verbondenheid met de docenten. Voor de coronatijd maakte ik vaak een praatje met ze voor de les. Nu is daar geen gelegenheid meer voor.’’ Bas is al sinds de tijdelijke sluiting van Avans in maart niet meer op locatie geweest. “Het geeft me stress dat je zo op jezelf bent aangewezen, bijvoorbeeld met het bijhouden van je rooster, deadlines en afspraken. Ik denk dan: stel dat ik iets mis. Dat is al eens gebeurd, waardoor ik een opdracht van Engels niet op tijd had ingeleverd.’’

Studentendecaan Danielle Keijzers begrijpt dat stressklachten toe kunnen nemen in coronatijd. “Contact is fijn wanneer je alleen op je kamer studeert. Digitaal samen aan een opdracht werken, kan je al stimuleren om te blijven studeren. Dan moet je dat wel aan een medestudent durven vragen.’’ Het kan ook helpen om een docent te benaderen voor hulp, vertelt Danielle: “De drempel daarvoor is hoger, omdat je niet zomaar op iemand af kan stappen. Een appje of mailtje is dan al een stap in de goede richting.’’

Hulp van een studentendecaan
Corona is niet de enige bron van stress. Ook onzekerheid over de toekomst, het kiezen van een studierichting of baan kan voor stress zorgen, zo laten de enquête-invullers anoniem weten. “Ik heb een erg brede opleiding, waardoor ik niet weet welke kant ik straks op moet. Daar maak ik me zorgen om.”, “Als ik medestudenten spreek, hebben veel studenten nog geen beeld van wat ze na de opleiding precies willen gaan doen. Daarbij twijfel ik ook nog tussen verschillende banen’, geven studenten aan.

“Ervaar je stress, dan moet je je gedachten ordenen om precies te weten waar het knelpunt zit’, vertelt Danielle Keijzers “Decanen kunnen daarbij helpen, door vragen te stellen en tips te geven. Ook kunnen we je doorverwijzen naar trainingen of workshop die helpen. Die kunnen allerlei thema’s hebben, bijvoorbeeld leren loslaten, studiekeuze of perfectionisme. Stress kan allerlei oorzaken hebben.’’  

Voor bijna 40 procent van de studenten is het zo erg dat ze er minimaal eens per week van wakker liggen. Zoals Merel van Kuik, tweedejaarsstudent Social Work in Den Bosch. Zij heeft binnenkort een afspraak met een decaan, om over haar stressklachten te spreken. “Momenteel snap ik niet altijd wat er van me verwacht wordt, dat zorgt voor stress.’’ De studente mist wekelijks colleges, doordat ze stage loopt op een andere dag dan de vrijgeroosterde stagedag. “Door corona heeft niet iedereen een stage kunnen vinden waar ze op woensdag terecht kunnen. Ikzelf loop stage op donderdag, dus mis lessen. Die colleges mogen niet worden opgenomen, ondanks de situatie. Tenminste, sommige docenten doen het wel wanneer je het vraagt, maar andere docenten weigeren. Dan ben ik afhankelijk van de aantekeningen van vriendinnen, maar dan ben ik bang dat ik iets belangrijks mis.’’

Samenwerken met docenten
Nog een belangrijke bron van stress is prestatiedruk. Bijna de helft van de studenten (48,3%) geeft aan prestatiedruk vanuit Avans te ervaren. In open antwoorden laten verschillende enquête-invullers weten, dat deadlines een grote rol spelen. Ook docenten hebben een vinger in de pap. ‘Docenten benadrukken vaak dat weinig studenten in één keer hun P halen, dat maakt mij bezorgd’, ’Docenten laten soms weten dat ze mij hoge punten gunnen. Dat verhoogt voor mij de prestatiedruk’, zijn twee voorbeelden van ingezonden antwoorden.

“Laat het weten aan docenten, wanneer het te druk wordt’, stelt Danielle Keijzers. Het is van belang dat docenten in dit soort situaties meedenken met de student. “Zeker nu iedereen thuis zit, hebben docenten niet altijd een beeld van de situaties van studenten. Trek op tijd aan de bel: ‘Ik red het niet!’ Voor docenten is het niet altijd makkelijk om voor te stellen hoe het is voor de studenten. Het gaat hier om een wisselwerking tussen docenten en studenten.’’

Bas heeft wel een idee over de versterking van het contact tussen docenten en studenten in coronatijd. “Het zou fijn zijn als er een soort online inloopuurtje van docenten en decanen zou zijn. Ik snap dat het ook voor hen lastig is om alle leerlingen te blijven zien. Een inloopuurtje zou de drempel verlagen voor studenten die met vragen zitten, denk ik.’’ Ook Merel vindt extra contact een fijn idee: “Ik hoop dat er een manier komt waardoor ik makkelijker met een docent in contact kom’, laat ze weten.

Decaan Danielle vindt het uitbreiden van contact tussen docent en student een goed plan: “Je moet bepaalde afspraken maken met elkaar, want we moeten het samen doen.”

Studentenbuddy’s
Op de opleiding HBO-Rechten in Tilburg is er een slimme oplossing voor eerstejaars die met vragen zitten: studentenbuddy’s. Dat zijn ouderejaars waar studenten met vragen terecht kunnen. Eerstejaarsstudent Danielle Verhoeven: “Ik merk bij medestudenten dat ze last hebben van stress. De overstap van de middelbare school naar hbo is groot. Het is dan moeilijk dat er minder contact is en je veel op jezelf bent aangewezen. Het is fijn dat je bij de ouderejaars met je vragen terecht kan.’’

De studente heeft zelf nog geen gebruik gemaakt van de hulp van een studentenbuddy. “Ik red het gelukkig nog prima, doordat ik een MBO-opleiding heb afgerond in dezelfde richting. Daardoor zijn de vakken nu veelal herhaling. Toch is het fijn om in mijn achterhoofd te hebben dat ik op hulp kan rekenen als het niet meer zo goed gaat als nu.’’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?