Terug naar overzicht

Verpleegkunde- en pabo-studenten zijn voorzichtig met lenen

Illustratie: Elmarye Aaij

Bij welke opleidingen steken studenten zich het diepst in de schulden? De Volkskrant zocht het uit op basis van cijfers van DUO. Een hbo-student creative businessleent maandelijks aanzienlijk meer dan een pabo-student.

Nieuwe bachelor- en masterstudenten krijgen sinds 2015 geen basisbeurs meer. Ze moeten vaker lenen om hun collegegeld, huur en boodschappen te betalen. Toch heeft het leenstelsel er niet voor gezorgd dat het hoger onderwijs minder toegankelijk werd, concludeerde het Centraal Planbureau dit jaar.

Goede boterham
Maar heeft de gekozen opleiding ook invloed op het leengedrag, wilde de Volkskrant weten. Om deze vraag te beantwoorden, vroeg de krant gegevens op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over de leningen van studenten, uitgesplitst per studierichting. 

Wat blijkt: economie- en rechtenstudenten, die later een goede boterham denken te verdienen, lenen aanzienlijk meer dan studenten met pedagogische of taalkundige studies. Universitaire studenten lenen ook meer dan hbo’ers: 631 om 572 euro per maand.

Uiteraard gaat het om gemiddelden. De aannames gelden niet per se voor elk individu, blijkt uit het artikel. Hoeveel een student leent, heeft immers ook met persoonlijkheid, opvoeding en achtergrond te maken. 

Top-10
Kijkend naar de tien grootste hbo-bacheloropleidingen blijkt dat studenten creative business (een opleiding tot ‘mediamaker’) het meest lenen: gemiddeld 619 euro per maand. Studenten international business en rechten volgen met respectievelijk 612 en 604 euro.

Een stuk zuiniger zijn studenten aan de pabo: zij lenen gemiddeld 419 euro per maand. Ook verpleegkundestudenten houden hun hand op de knip. Gemiddeld maakt DUO maandelijks 466 euro naar hen over.

Campagne
Studentenbonden en jongerenorganisaties zijn het leenstelsel al lange tijd zat. Onder de noemer #NietMijnSchuld voeren zij campagne tegen hoge studieschulden. 

De meeste politieke partijen hebben hun handen inmiddels van het leenstelsel afgetrokken. Alleen de VVD pleit in haar conceptverkiezingsprogramma voor het behoud ervan.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?