Terug naar overzicht

Bindend studieadvies toch aangenomen

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

De Avans Medezeggenschapsraad heeft het voorstel om studenten die dit studiejaar zijn gestart uitstel te geven van het bindend studieadvies (bsa), toch aangenomen. Dat is vandaag duidelijk geworden tijdens de vergadering van de AMR.

18 stemden voor en vier stemden tegen, een onthield zich van stemming en een lid was afwezig. De AMR bestaat uit 12 medewerkers en 12 studenten. Het College van Bestuur bracht het voorstel opnieuw in de AMR-vergadering waardoor opnieuw mocht en kon worden gestemd.

Gesprek
Vorige week stemde tijdens de vorige AMR-vergadering de studentengeleding nagenoeg unaniem tegen het voorstel om studenten die dit studiejaar zijn gestart uitstel te geven van het bsa. Daarna ontstond twijfel. 

Afgelopen maandagavond spraken de leden van de studentengeleding van de AMR met Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur. In het anderhalf uur durende gesprek heeft de studentengeleding meer informatie gekregen waardoor ze meer inzichten kregen in het voorstel. “Het was een positief gesprek en heeft geleid tot twee gewijzigde punten in het voorstel”, zegt voorzitter Chiel van Gerwen.

Toevoeging
De studentengeleding van Avans heeft twee punten toegevoegd aan het besluit. Zo wil zij dat studenten die in het tweede jaar minder dan 52 studiepunten halen, vier keer een brief krijgen. Normaal krijgt een student twee keer een brief om op de hoogte gesteld te worden van het aantal behaalde studiepunten. Ook wil de studentengeleding meer investeren in het inzetten van extra slb’ers.

”Dit is geen oplossing voor de lange termijn, maar zo willen we dit jaar overbruggen en tegemoet komen aan de landelijke vraag van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)”, zegt Van Gerwen. ”Voor nu is het een prima vangnet.”

Voorkomen
Deze unieke situatie moet in de toekomst voorkomen worden benadrukt voorzitter van de AMR Maud Müskens. “We hadden dit op voorhand beter moeten doen.” Het voorstel over het bindend studieadvies was een versnelde procedure. Normaal worden er zes weken uitgetrokken om een voorstel te lezen, nu waren dat er zo’n drie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?