Terug naar overzicht

Bindend studieadvies verworpen; of toch niet?

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

De studentengeleding van Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en lid van het College van Bestuur, Jacomine Ravensbergen, praten maandag opnieuw met elkaar over het verworpen bindend studieadvies (bsa). Afgelopen dinsdag stemde tijdens de AMR-vergadering de studentenraad unaniem tegen het voorstel om studenten die dit studiejaar zijn gestart uitstel te geven van het bsa. Daarna ontstond twijfel.

Tijdens de vergadering van de AMR stemden zeven voor het plan, 11 tegen, waaronder nagenoeg de gehele studentenraad. Drie onthielden zich van hun stem en drie waren er afwezig. Dit betekent dat de Avans Medezeggenschapsraad het advies van het College van Bestuur heeft verworpen. De AMR bestaat uit 12 medewerkers en 12 studenten. 

Dit staat haaks op het advies waar het ministerie van OCW een maand geleden mee kwam. Zij adviseerden hogescholen studenten die dit jaar zijn gestart uitstel te geven. In het voorjaar kregen de studenten van studiejaar 2019-2020 wel uitstel van de bsa. Hbo- en wo-studenten krijgen langer de tijd om genoeg studiepunten te verzamelen voor het bindend studieadvies: wie niet alle punten heeft gehaald, krijgt daar een jaar extra voor. 

Argumenten
De studentengeleding had verschillende argumenten om tegen te stemmen. Het zou niet in het belang zijn van de studenten en bovendien gevolgen hebben voor ouders, financiën, motivatie en inzet. “Een jaar langer studeren is een jaar langer betalen”, zegt Chiel van Gerwen, voorzitter van de studentengeleding. “Studenten zouden minder gemotiveerd kunnen raken als ze weten dat ze twee jaar over het behalen van de propedeuse mogen doen.” 

Weinig tijd
Ook was er volgens de raad te weinig tijd om het bsa in de AMR-vergadering te behandelen. “Ons gevoel was dat we niet de tijd hebben gekregen die we nodig hadden om het voorstel inhoudelijk te behandelen”, zegt Van Gerwen. “Misschien was er dan wel een andere uitslag geweest.”

Twijfel
Het voorstel over het bindend studieadvies was een versnelde procedure. Normaal worden er zes weken uitgetrokken om een voorstel te lezen, nu waren dat er zo’n drie. “Misschien is er in de aanloop naar de vergadering te weinig tijd geweest en hebben ze te snel een besluit moeten nemen”, zegt voorzitter Maud Muskens van de AMR die vertelt dat zo’n situatie niet eerder is voorgekomen.

Na de stemming ontstond er twijfel bij de studentengeleding. “Ik was geschrokken dat de complete studentenraad unaniem nee tegen het plan zei”, zegt Van Gerwen. De studentenraad wil nu graag in gesprek met het College van Bestuur om toch meer informatie in te winnen en eventueel het plan te heroverwegen. Of het juridisch kan is de vraag. “Dat zijn we aan het uitzoeken”, aldus Van Gerwen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?