Terug naar overzicht

Jonge hbo’er rookt en drinkt minder, maar gebruikt vaker lachgas

Een biertje of toch liever een ballonnetje? Jonge hbo-studenten roken en drinken minder dan hun leeftijdsgenoten in het mbo, maar maken net zo vaak gebruik van lachgas. Dat meldt het Trimbos Instituut.

Van sigaret tot waterpijp, van alcohol tot ecstasy: als het gaat om genotmiddelen valt er voor Nederlandse jongeren veel te kiezen. Elke paar jaar zet het Trimbos Instituut daarover een enquête uit onder 16- tot 18-jarige studenten uit het mbo en hbo. Zij vallen vaak buiten de boot in onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik van tieners. 

De derde editie van deze ‘middelenmonitor’ werd eind vorig jaar (dus pre-coronacrisis) ingevuld door zo’n 4.100 mbo- en hbo-studenten, waarvan 38 procent in die laatste groep valt. Vrijwel al deze hbo’ers zijn 17 of 18 jaar oud. 

Tien glazen
Voor de meeste middelen gaan de gebruikscijfers omlaag, ziet het Trimbos. Het gebruik van sigaretten, e-sigaretten en waterpijp is sinds de vorige meting in 2017 afgenomen. Datzelfde geldt voor het roken van cannabis. Ook drinken jonge mbo’ers en hbo’ers minder alcohol.

Wel wijst het Trimbos in de monitor op verschillen tussen hbo- en mbo-studenten. Voor 18-jarige hbo’ers geldt bijvoorbeeld dat zij minder vaak roken dan hun leeftijdsgenoten in het mbo. Zo rookt 1 op de 6 mbo’ers dagelijks, vergeleken met 1 op de 15 hbo-studenten. 

Zo’n zelfde verschil is zichtbaar bij het alcoholgebruik in het weekend. Het aantal studenten dat de afgelopen maand op één weekenddag meer dan tien glazen heeft gedronken, is onder 17-jarige hbo’ers flink lager dan onder hun leeftijdsgenoten in het mbo: 12 om 21 procent. 

Ballonnetjes
Voor lachgasgebruik is dat anders. Daarin zijn geen significante verschillen te ontdekken tussen hbo en mbo, meldt het Trimbos. Wel groeien de ballonnetjes in populariteit: bijna 1 op de 3 respondenten nam in 2019 wel eens een teug lachgas, tegen 1 op de 5 in 2015.

Harddrugs lijken minder in trek: die heeft 9 procent ‘ooit’ wel eens gebruikt, en 4 procent in de afgelopen maand. Ecstasy is het populairst, gevolgd door cocaïne en amfetaminen. De 18-jarige hbo-studenten uit het onderzoek hebben vaker harddrugs gebruikt dan de 17-jarigen.

Een reeks partijen, waaronder overheid, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en zelfs bierbrouwers, willen dat er in 2040 geen enkele Nederlandse jongere meer rookt en dat nog hooguit een kwart van hen alcohol drinkt. 

Lijst 2
Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid (ChristenUnie) is er dus nog genoeg werk aan de winkel. Het percentage jongeren dat alcohol drinkt is bijvoorbeeld nog altijd “zeer hoog”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. 

Blokhuis start deze maand een campagne om niet drinken meer sociaal geaccepteerd te maken. Die campagne heeft “expliciete aandacht voor studenten”, schrijft hij. Ook wil hij dat lachgas op lijst 2 van de Opiumwet komt te staan. Cannabis en paddo’s staan daar bijvoorbeeld al op. 

Op het terrein van alle hogescholen en universiteiten geldt sinds augustus een rookverbod. Vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren of onderwijsinstellingen dat verbod ook daadwerkelijk naleven. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?