Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad stemt in met onderwijsvisie en onderwijsmodel

De Avans Medezeggenschapsraad heeft gisteren, tijdens hun laatste vergadering van het jaar, ingestemd met het onderwijsvisie en het onderwijsmodel. Ook een specifieke opdracht die de AMR aan het College van Bestuur gaf, is goedgekeurd. Daarmee is er een volgende stap gemaakt in de ontwikkeling van het ambitieplan van Avans Hogeschool.

Er is ingestemd met als voorwaarde dat er een schriftelijke vastlegging komt waarin staat welke toezeggingen er tijdens de vergadering van dinsdag zijn gedaan door het CvB.

Opdracht
De specifieke opdracht die de leden van de AMR aan het College van Bestuur hadden gegeven, is ook goedgekeurd. En dat betekent dat het CvB eerst onderzoek moet doen bij de organisatie van opleidingen van Avans. Met dat onderzoek moet duidelijk worden hoe de opleidingen over het nieuwe model denken.

Flexibeler
In het plan Ambitie 2025 staat dat het onderwijs flexibeler moet worden. In het onderwijsmodel staat dat aankomende studenten straks voor een zogenaamde stamopleiding kiezen en dat ze de mogelijkheid krijgen om 25 procent van de studietijd te volgen bij andere opleidingen. Daarvoor moeten opleidingen intensief gaan samenwerken zodat zij kunnen werken met modules en naar grotere eenheden gaan. 

In het, volgens de leden van de AMR verhelderend gesprek met het College van Bestuur, werd verder ingegaan op de onderwijsvisie en het onderwijsmodel. Vragen over de waarde van het diploma en de risico’s die het nieuwe model met zich meebrengen werden behandeld.

Monitoren
Het College van Bestuur liet weten eerst uitvoerige pilots te gaan draaien met verschillende opleidingen. “Zo moeten de risico’s minder worden”, aldus Jacomine Ravensbergen, lid van het CvB. Ook zal er uitvoerig gemonitord worden zodat de effecten duidelijk worden en gekeken kan worden of de beoogde leerdoelen worden gehaald. “Hiermee haal je de angel uit de angst die er zit”, aldus William Aarts, lid van de AMR. “Op deze manier krijg je feedback.” Het college zegt ook toe de AMR mee te nemen in al deze ontwikkelingen.  

Tijdens de AMR-vergadering is ook voor de begroting van 2021 ingestemd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?