Terug naar overzicht

Onderzoek naar automatische toekenning aanvullende beurs

Misschien kunnen studenten automatisch een aanvullende beurs krijgen als ze daar recht op hebben, overweegt minister Van Engelshoven. Nu moeten ze hem zelf aanvragen, en dat doet lang niet iedereen.

Onderzoek van het Centraal Planbureau wees begin deze maand uit dat een kwart van de eerstejaarsstudenten met recht op een aanvullende beurs daar geen gebruik van maakt. Daardoor lopen ze gemiddeld 175 euro per maand mis. 

Studenten kennen de voorwaarden van de aanvullende beurs onvoldoende of denken dat deze alleen bedoeld is voor de allerarmste gezinnen. Verder speelt een rol dat ouders hun inkomensgegevens soms niet willen delen met hun kinderen of met DUO. 

Minister Van Engelshoven gaat actie ondernemen. In antwoord op Kamervragen van GroenLinksPvdA en van CDA en ChristenUnie schrijft ze dat beurzenverstrekker DUO de voorlichting over de aanvullende beurs inmiddels verbeterd heeft. Maar er is wellicht meer mogelijk.

Weten Avansstudenten van de aanvullende beurs? Lees het hier!

Extra mailtje
Zo wil ze dat voortaan alle studenten boven op de reguliere informatie over de studiefinanciering een apart mailtje ontvangen over de aanvullende beurs. Een eerder uitgevoerd kleinschalig experiment van DUO leidde tot 25 procent meer aanvragen en 20 procent meer toekenningen.

Ook wil de minister laten onderzoeken of de aanvullende beurs misschien automatisch kan worden toegekend, of dat studenten in elk geval een seintje krijgen dat ze er recht op hebben. Daar is wel een wetswijziging voor nodig, denkt ze, die aan de privacywetgeving raakt. DUO mag nu pas inkomensgegevens van de ouders bij de Belastingdienst opvragen nadat studenten een aanvraag voor een aanvullende beurs hebben gedaan. 

Prestatiebeurs
Van Engelshoven wijst er verder op dat de aanvullende beurs onder de prestatiebeurssystematiek valt: wie niet binnen tien jaar is afgestudeerd, moet de aanvullende beurs terugbetalen. Het automatisch verstrekken van de aanvullende beurs kan dus ongevraagd tot een hogere schuld leiden. Dat moet allemaal worden meegewogen, aldus de minister.

Studenten kunnen hun aanvullende beurs overigens met terugwerkende kracht aanvragen tot aan het begin van het studiejaar. Op de website van DUO staat aangegeven hoe dat moet en wie er recht op heeft. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?