Terug naar overzicht

Avans is gek op duurzaamheid

Foto: Cindy van Rees

Klimaatverandering en een stijgende zeespiegel; vraagstukken waar steeds vaker studenten, docenten en medewerkers van Avans Hogeschool zich over buigen. In de toekomstplannen van Avans staat verduurzaming van het onderwijs hoog op de agenda. Zoals bij AKV|St Joost in Breda en Den Bosch.

De missie van René Bosma, directeur van AKV|St Joost, is om jonge kunstenaars bewust te maken van de klimaatveranderingen. In zijn woonplaats op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland heeft hij ook een persoonlijke ambitie.

Al een jaar of tien brengt hij met zijn stichting inwoners op de hoogte van het stijgende water. Onlangs heeft hij een brief gepubliceerd waarmee hij de noodtoestand wil uitroepen. Die brief is inmiddels al 400 keer ondertekend. René: “Mijn generatie weet dat de toekomst zorgelijk is. Maar de jonge generatie van nu weet dat het essentieel is om iets te doen. Er moet een gedragsverandering plaatsvinden.

Minor
Die jonge generatie van nu studeert ook aan AKV|St Joost, zoals derdejaarsstudenten Jorik Leijs en Tei Verhoeven. Zij volgden de afgelopen periode de nieuwe minor Speculating The Future. Studenten denken tijdens die minor na over de toekomst van het water en de oceanen. De minor bestaat uit twee delen.

Foto: Cindy van Rees

Nieuwe watersnoodramp
Joris en Tei ontwierpen een spel. Dat speelt zich af in de toekomst en kijkt terug op een nieuwe watersnoodramp. Het werk als volgt: als speler pak je een kaart waar een sfeerverhaal met een voorspelling op staat. De kaart vertelt je ook welk stuk spelbord mogelijk gaat overstromen. Door bepaalde acties op het bord te ondernemen kun je het water tegenhouden. En dan komt het aan op samenwerken. Jorik: “Met dit spel hebben we niet per se de oplossing voor de klimaatverandering maar wel een oplossing voor de mentaliteit.”

Samenwerking
Want samenwerking was voor hen een essentieel onderdeel. “We wilden dat het mensen nieuwe sociale inzichten geeft over de komende strijd tegen het water. En dat is gelukt want als je niet samenwerkt kun je eigenlijk niet winnen”, zegt Tei. “Als je een speler in de steek laat is het niet meer te doen”, vult Jorik aan.

Zelf zijn ze zich bewust van de klimaatveranderingen. Niet alleen op school, ook thuis proberen de studenten goed om te gaan met het milieu. Afval scheiden doen ze beiden en Tei is vegetariër. Ze willen zich in de toekomst nog bewuster worden van de klimaatveranderingen. En het begin is er; met dit spel willen ze hoop geven. Hoop dat als je samenwerkt je ook een milieuramp kunt voorkomen. De twee studenten hopen dat hun spel ooit in de winkel ligt. “Op dit moment ontwikkelen we het spel door in de hoop dat iemand het wil gaan uitgeven”, reageert Tei.

Onder de indruk
Docent innovatie Luciano Pinna organiseerde samen met docent Eva Fotiadi de minor. Luciano was zeer onder de indruk van het spel. “Ik zie vaker spellen die goed zijn, maar die zijn meestal eenvoudig. Het goede van dit spel is dat er twee componenten in zitten. Eén component gaat over het stijgende water. Je ziet letterlijk het water stijgen. Ook het component samenwerken is bijzonder. Dat is precies wat je als samenleving moet doen om die strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. Door deze twee componenten van het spel begrijp je exact wat de studenten willen vertellen”, legt Luciano uit.

Duurzaamheid op hogescholen en universiteiten
Het platform Studenten voor Morgen houdt al jaren bij hoe hogescholen en universiteiten duurzaamheid implementeren in de thema’s onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Uit onderzoek van mei vorig jaar onder 30 hogescholen en universiteiten staat Avans op de 14e plaats. In de beleidsplannen van hogescholen en universiteiten staat verduurzaming steeds vaker en scholen bieden meer en meer minoren aan die met duurzaamheid te maken hebben.  

Toekomst
De directeur van AKV|St Joost hoopt dat dit soort ideeën worden ingezet om de maatschappij te helpen met deze vraagstukken. Kunstonderwijs gaat over de verbeelding. Kunstenaars denken anders dan de werkelijkheid die we nu hebben en worden opgeleid om op de lange termijn na te denken over hoe iets gaat zijn. René: “Hoe mooi zou het zijn als steeds meer kunstenaars worden betrokken. Zij kunnen als geen ander aan de omgeving laten zien hoe iets er concreet uit komt te zien.”

Punt. Of had jij nog wat?

aUKE

Het iS nIET dE kLIMAAT hET iS hET wEER

2021-02-24 20:35:23

Meer lezen?