Terug naar overzicht

Met Avansstudenten gaat het goed, maar ze willen meer aandacht voor hun welzijn

Andrew Neel via Pexels
Foto: Andrew Neel via Pexels

Het gaat goed met de gezondheid van Avansstudenten, maar ze zijn wel minder positief over hun mentale dan over hun lichamelijke gezondheid. Avans onderzocht hoe studenten het afstandsonderwijs ervaren en welke verbeterpunten er volgens hen zijn. Wat opvalt: niet alle studenten vinden dat er genoeg aandacht is voor hun welzijn vanuit hun opleiding.

Vorig jaar mei heeft Avans een eerste onderzoek gedaan naar de ervaringen met onderwijs op afstand en het welzijn van studenten. Omdat onderwijs nog steeds vooral digitaal wordt gegeven, is in december vervolgonderzoek gedaan. Bijna vierduizend studenten vulden de vragenlijst in.

Studenten laten zien dat ze veerkrachtig zijn. Ze hebben ondanks de coronacrisis nog steeds hoop en dromen voor de toekomst, geven aan dat ze dingen doen die voor hen belangrijk zijn en voelen zich betrokken bij wat ze doen. Ook voelen ze zich gesteund door andere mensen, in december zelfs iets meer dan in mei.

Studenten hebben stress
Toch ervaren studenten wel stress in deze tijd. Door zorgen over de toekomst of over het combineren van zorgtaken met studie en werk. Dat laatste is zelfs iets toegenomen. Over studievertraging maken studenten zich juist wat minder zorgen. Ze gaven daarnaast zelf nog aan stress te ervaren door bijvoorbeeld het gemis van sociale contacten en door hoge werkdruk of een gebrek aan motivatie voor hun opleiding.

Lees ook: Tot nu toe geen studievertraging voor Avansstudenten door coronacrisis

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle studenten vinden dat er genoeg aandacht is voor hun welzijn vanuit hun opleiding. In vergelijking met de vorige meting is dat zelfs afgenomen. Waar ze binnen Avans terecht kunnen met vragen over hun welzijn is ook niet voor alle studenten duidelijk.

Onderwijs beter beoordeeld
Het onderwijs is in de tweede meting beter beoordeeld dan in de eerste. Het gevoel dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun studiesucces is sterker geworden. Ook voelen ze zich meer uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en is het duidelijker geworden wat er van ze wordt verwacht. Het huidige onderwijs – al bijna een jaar vooral digitaal – stimuleert hen beter om contact te hebben met docenten en medestudenten dan in het voorjaar.

Het enige waar Avansstudenten negatiever over zijn gaan denken is online onderwijs. “De planning van de lessen moet goed zijn, zodat je niet heel lang achter elkaar achter je laptop zit”, aldus een student. “Interactieve online lessen om er met mijn gedachten ook bij te blijven”, geeft een andere student als suggestie.

Gezond studeren
In het onderzoek is ook aan studenten gevraagd wat ze van Avans nodig hebben om in de huidige situatie goed en gezond te kunnen studeren. Een belangrijk thema is duidelijkheid. Over lesstof, toetsing en roosters bijvoorbeeld. “Er wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd en op ieder kanaal staat weer wat anders vermeld. Gebruik één kanaal”, zegt een student.

Studenten hebben ook behoefte aan meer begeleiding in deze coronatijd. Ze willen docenten makkelijk vragen kunnen stellen over de lesstof, ondersteund worden bij het thuisstuderen en meer begeleiding krijgen bij het afstuderen. “Meer contact met de docent. Nu is er nauwelijks de mogelijkheid om te sparren. Mails worden niet beantwoord of juist niet met antwoorden die passen bij de vraag of helpen met de voortgang. Er is veel minder interactie”, zegt een student daarover.

Veerkracht
Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur: “Het is mooi om te zien hoe, ondanks alle beperkingen in het onderwijs en het sociale leven, onze studenten zoveel veerkracht tonen. Avans moet er alles aan doen om hen een perspectief te bieden op het fysieke onderwijs en het ontmoeten van de studiegenoten. We hebben ook zorg over een deel van onze studenten en investeren extra in studentcoaches en studieloopbaanbegeleiders en in aandacht voor hen vanuit de opleiding en het studentendecanaat.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?