Terug naar overzicht

Moedeloos of niet, in coronacrisis sprokkelen studenten hun punten bijeen

Studenten lopen over het algemeen geen studievertraging op door de coronacrisis. Maar dat zegt niet alles. Duizenden studenten ervaren veel problemen en ze vinden het onderwijs van mindere kwaliteit, bevestigt nieuw onderzoek.

Ruim 11.500 studenten van universiteiten en hogescholen vulden een vragenlijst van onderzoeksbureau ResearchNed en studentenorganisatie ISO in. Ze beantwoordden vragen over hun studie en welzijn. Zulk onderzoek is eerder gedaan, maar het ISO wil de vinger aan de pols houden.

Uit bed rollen
Je kunt niet iedereen over één kam scheren, blijkt uit de antwoorden. Sommige studenten vinden het afstandsonderwijs wel fijn. Ze rollen uit hun bed en kunnen meteen de les gaan volgen: ze hoeven niet per se naar de onderwijsinstelling toe.

Al met al geeft 8 procent zelfs de voorkeur aan afstandsonderwijs boven de gewone situatie en 24 procent vindt een mengvorm (50/50) een goed idee. Dat is samen een derde van de studenten. 

Want ‘online’ heeft ook goede kanten: over vooraf opgenomen kennisclips zijn studenten tamelijk enthousiast. Twee derde van hen wil die na de crisis behouden. Dat is veel, vergeleken met online werkcolleges (slechts 18 procent wil die behouden) en online presentaties van medestudenten (slechts 20 procent).

Liever
Maar dwars door alle nuances en verschillen heen blijft de conclusie overeind: de meerderheid (68 procent) wil liever leskrijgen op de instelling zelf. Eén op de twintig studenten ervaart ‘grote problemen’ en nog eens één op de tien ervaart ‘veel problemen’: van financiële tegenslag tot eenzaamheid en concentratieproblemen. Het gaat omgerekend om 30 à 35 duizend studenten, schatten de onderzoekers.

En krijgen ze nog les op de campus? Hbo’ers iets meer dan wo’ers, blijkt uit de antwoorden. Sterker nog, 35 procent van de universitaire studenten heeft al het onderwijs online gevolgd, tegen 17 procent van de hbo’ers.

En dat heeft zijn weerslag op de tevredenheid. Van deze studenten is meer dan 40 procent (zeer) ontevreden over het onderwijs. Veel milder oordeelt de groep die minstens 30 procent van het onderwijs op de campus volgde (denk aan praktijkonderwijs enzovoorts): van hen moppert slechts 22 procent. 

En de studievertraging? Die blijkt mee te vallen. In juni, vlak na het uitbreken van de coronacrisis, hadden ResearchNed en ISO nog gewaarschuwd dat duizenden studenten achterop dreigden te raken. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?