Terug naar overzicht

Sloop gebouw oude kunstacademie start vandaag

De sloop van het gebouw van de oude kunstacademie aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch start vandaag. Eind maart moeten de sloopwerkzaamheden afgerond zijn.

De sloopwerkzaamheden kunnen geluid, stof en trillingen veroorzaken. Avans probeert deze overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo rijden de vrachtwagens niet in de ochtendspits het terrein op en af, komt er op het bouwterrein een eenrichtingsroute en wordt er alleen gesloopt tussen 07:45 en 17:15.

Nieuwbouwplan aangepast
Tijdens een informatieavond in december werden de eerste schetsen van de nieuwbouw gedeeld. Dit ontwerp is inmiddels aangepast. De hoogte van het nieuwe gebouw aan de kant van de Onderwijsboulevard zal niet uit 4, maar uit 3 verdiepingen bestaan. Op deze manier moet het ontwerp beter in het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Den Bosch passen, en wordt ook aan de wens van omwonenden voldaan.

Bron: nieuwsbrief Avans. Schets nieuwbouw Onderwijsboulevard 256

Punt. Of had jij nog wat?

antoine

Vreemd dat de hoogte naar beneden is aangepast. Je zou juist verwachten dat op dergelijke binnenstedelijke locaties hoger gebouwd zou worden om optimaal met de beschikbare ruimte om te gaan.

2021-02-03 14:58:33

Meer lezen?