Terug naar overzicht

Tot nu toe geen studievertraging voor Avansstudenten door coronacrisis

Andrew Neel via Pexels
Foto: Andrew Neel via Pexels

Lopen studenten studievertraging op door de coronacrisis? Avans deed er onderzoek naar en komt met een eerste verkenning. Wat blijkt: er is tot nu toe geen duidelijk negatief effect te zien op de studievoortgang van Avansstudenten. Ouderejaars halen zelfs iets meer studiepunten dan normaal en een iets hoger gemiddeld cijfer.

Al bijna een jaar volgen de meeste studenten hun colleges online en ook veel toetsen worden op afstand afgenomen. Tot nu toe was niet duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn voor de studievoortgang voor Avansstudenten.

De huidige eerstejaarsstudenten, die in september 2020 begonnen met hun opleiding bij Avans, behaalden in de eerste drie maanden 10 ECTS. Dat zijn er minder dan hun voorgangers, die behaalden er 13. Dat kan komen doordat er minder toetsen zijn afgenomen, maar het is niet bekend wat daar de oorzaak van is.

Hoger cijfer
Voor de toetsen die gemaakt zijn, is gemiddeld wel een hoger cijfer gehaald: een 7,2 tegenover een 7,0 gemiddeld in voorgaande jaren. Hoe dat kan, moet nog onderzocht worden. “Mogelijk is er nu minder afleiding, waardoor een aantal studenten zich beter kan focussen op de studie”, zegt collegevoorzitter Paul Rüpp daarover in BN DeStem. “Of er is mogelijk meer gespiekt, omdat het op afstand lastiger is toezicht te houden. We vinden dat we dit moeten bekijken.”

Ook ouderejaars halen gemiddeld een hoger cijfer voor hun toetsen. Bovendien hebben ze in de eerste drie maanden van het studiejaar iets meer studiepunten behaald dan in andere jaren.

Voor de zogenoemde QuickScan deed het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans onderzoek met gegevens aangeleverd door de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie (DFS) en de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF). Er is gekeken naar het aantal behaalde studiepunten tussen 1 september en 1 december 2020 en het gemiddelde cijfer van de behaalde toetsen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen eerstejaars en ouderejaars voltijdstudenten van de bacheloropleidingen. De bevindingen zijn een eerste indicatie, verdiepend en structureel onderzoek is nodig.

Het Leer- en Innovatiecentrum deed ook onderzoek naar stagevertraging. Stagecoördinatoren van vijftien academies vulden een vragenlijst in. Daaruit blijkt dat minder dan 5 procent van de studenten vertraging oploopt omdat er niet genoeg stagemogelijkheden zijn. Althans, geen vertraging die ervoor zorgt dat ze niet kunnen afstuderen of hun jaar afronden.

Kwaliteit gewaarborgd
Als studenten al vertraging oplopen, dan komt dat doordat ze geen passende stageplek kunnen vinden. Stagecoördinatoren geven aan dat een aantal opleidingen coulanter omgaat met de stage-eisen, bijvoorbeeld in het aantal uren dat een student stage loopt of de grootte van het bedrijf, maar dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarbij is altijd sprake van maatwerk.

Er zijn uitzonderingen. Bij de Associate degrees Academie kan meer dan 5 procent van de studenten geen stageplek vinden of is er sprake van uitstel. Dat is meer dan in de jaren ervoor. Dat zou kunnen komen doordat de Ad-opleiding nog niet zo bekend is bij bedrijven.

Buitenlandstage
Studenten van de Academie voor Marketing en International Business hebben in de meeste gevallen nog geen vertraging opgelopen, maar het uitstellen van de stages in het buitenland kan op den duur gevolgen hebben voor de kwaliteit van de opleiding, zo wordt gevreesd. Sommige studenten hebben zich zelfs tijdelijk uitgeschreven in de hoop volgend jaar wel een buitenlandstage te kunnen lopen.

Lees ook: Op zoek naar een afstudeerstage: ‘Het was rampzalig’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?