Terug naar overzicht

Veel meer eerstejaars in hbo door coronacrisis

De hogescholen tellen dit jaar bijna 125 duizend eerstejaars studenten: tien procent meer dan vorig jaar. Vooral de pabo’s zijn explosief gegroeid. Er zijn nu bijna een half miljoen hbo-studenten. 

Docenten merkten het al, maar de landelijke cijfers bevestigen hun indruk: er zijn veel meer eerstejaars op het hbo afgekomen. De instroom groeit al jaren, maar de coronacrisis heeft dit versterkt. 

Gewoon studeren
Doordat de centrale examens vorig jaar niet doorgingen zijn er meer leerlingen geslaagd. Meer jongeren konden dus naar het hoger onderwijs. En dat deden ze ook. Ze namen geen tussenjaar, want waar konden ze naartoe? De coronacrisis schopte reisplannen door de war en een jaartje werken was ook veel lastiger. Dus gingen de jongeren, ondanks alle beperkingen, gewoon studeren.

“Zo’n forse, onverwachte stijging in combinatie met corona legt een grote druk op hogescholen”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. Hij wil meer geld van het ministerie om deze studenten goed onderwijs te kunnen geven.

Het is de vraag of dat geld er zal komen. Een onverwachte groei van het aantal studenten leidt normaal gesproken pas twee jaar later tot ruimere budgetten. 

Ongekende groei
Bij de pabo’s (opleidingen tot leraar in het basisonderwijs) zijn 6.849 studenten begonnen: 1.648 meer dan vorig
jaar. Dat is een ongekende groei van 31,7 procent. Misschien speelt mee dat eerstejaars ook aan de pabo mochten beginnen als ze door de coronaproblemen hun toelatingstoetsen nog niet konden doen.

Bij de opleiding verpleegkunde steeg het aantal eerstejaars tot 7.480. Dat is 14,9 procent meer dan vorig jaar. Ook hbo-rechten en social work trokken opvallend veel eerstejaars.

De groei zit uiteraard vooral in de bacheloropleidingen. Daaraan zijn ruim 109 duizend eerstejaars gestart: bijna tienduizend meer dan vorig jaar. Maar ook aan de hbo-masters en de tweejarige associate degrees (ad) zijn meer studenten begonnen.

Absoluut record
Die ad-opleidingen zijn een verhaal apart. Ze trokken dit jaar 9.530 studenten en dat is 20 procent meer dan vorig jaar. Ze groeien dus nog steeds flink, net als in voorgaande jaren. In drie jaar tijd is het aantal eerstejaars in de ad-opleidingen verdubbeld.

Het totale aantal inschrijvingen in het hbo is nu boven de 490 duizend uitgekomen. Dat is een absoluut record. Dat komt ook doordat er afgelopen jaar iets minder studenten hun diploma behaalden.

Universiteiten
Ook de universiteiten breken records. Ze telden per 1 oktober bijna 13 procent meer eerstejaars bachelorstudenten en ook de masteropleidingen groeiden als kool. Er staan dit studiejaar 327 duizend wo-studenten ingeschreven, 8 procent meer dan vorig jaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?