Terug naar overzicht

Hbo wil eigen ‘promovendi’ opleiden

Hogescholen willen volgend studiejaar van start met het ‘professional doctorate’. De onderzoekers in dat traject richten zich op het vernieuwen van de beroepspraktijk.

Hogescholen werken al jaren aan het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek, met lectoraten en kenniskringen. Daar heeft het bedrijfsleven behoefte aan, maar ook het onderwijs zelf wordt er beter van.

Sceptisch
In 2019 kondigden ze aan dat ze hun eigen promovendi wilden opleiden die zich professional doctor (PD) zouden mogen noemen. De universiteiten, die lange tijd sceptisch waren over de onderzoeksaspiraties van het hbo, steunden het plan zolang deze onderzoekers niet de universitaire titels dr. of PhD (Doctor of Philosophy) zouden gebruiken.

In andere landen hebben hogescholen gewoonlijk geen zelfstandig promotierecht, blijkt uit onderzoek van ResearchNed. Voor het kunstonderwijs geldt soms een uitzondering, zoals in Vlaanderen.

Minister Van Engelshoven zag wel iets in het PD en vroeg de Vereniging Hogescholen om een uitgewerkt plan. Dat nam ze gisteren in ontvangst. Het is de bedoeling dat de PD-kandidaten complexe vraagstukken helpen oplossen – bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie en de overgang naar een duurzame economie.

Pilots
Na de nodige voorbereiding start in 2022 de eerste pilot met 21 PD-kandidaten in vijf domeinen: kunst & creatief, energie & duurzaamheid, gezondheid & welzijn, maritiem & leisure en tourism & hospitality. De domeinen onderwijs en techniek & digitalisering volgen daarna. Als het goed is gaan er elk jaar meer PD-kandidaten van start, tot 125 in 2025.

De pilots kosten 55,7 miljoen euro, inclusief ontwikkeling, salarissen en reisvergoeding. In overleg met het nieuwe kabinet en de werkgevers wil de Vereniging Hogescholen bepalen wie er opdraaien voor welk deel van de kosten. De huidige onderwijs- en onderzoeksbudgetten van het hbo mogen er niet onder lijden.

Als de pilot doorgaat is er ook een wetswijziging nodig. Want het recht om als hogeschool een nieuwe graad te verlenen moet wel in de wet komen te staan. Daar moet de politiek nog mee instemmen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?