Terug naar overzicht

Paul Rüpp vertrekt bij Avans

Paul Rüpp heeft zijn vertrek aangekondigd bij Avans Hogeschool. De voorzitter van het College van Bestuur stopt in september na bijna 12 jaar trouwe dienst. Rüpp gaat zich onder meer richten op zijn toezichthoudende functies en nieuwe maatschappelijke activiteiten.

“Je neemt als bestuurder de hele dag beslissingen. Dit was de moeilijkste. Ik heb er dan ook lang over nagedacht. Maar het moment is goed: het fundament is ongelooflijk stevig en de eerste stappen in het verwezenlijken van de nieuwe, zeer uitdagende ambitie zijn gezet”, laat Rüpp weten.

“Hopelijk kunnen we na de zomer zoveel mogelijk het normale hogeschoolleven hervatten. Volgend jaar wordt de blik alweer voorbij 2025 gericht. Het is goed dat een ander daar met frisse blik naar kijkt. En dan zijn 12 jaren een prachtige bestuurlijke periode geweest. Daar kijk ik nu al met veel tevredenheid en dankbaarheid richting de medewerkers op terug.”

In april 2020 had Paul Rüpp een videoboodschap voor alle Avansstudenten- en medewerkers.

In de top van vele ranglijsten
Avans groeide in de periode dat Rüpp voorzitter was van 17.000 tot de huidige ruim 35.000 studenten. De hogeschool staat al jaren in de top van verschillende ranglijsten. Zo stond Avans tijdens het voorzitterschap van Rüpp onafgebroken op nummer 1 van de beste hogescholen in een van de twee officiële landelijke rankings (Keuzegids HBO en Elsevier Beste Studies), en vaak bij beide tegelijk. Onder leiding van de geboren Bredanaar werd ook de stap gezet richting het verzelfstandigen van de deeltijdopleidingen en het ontwikkelen van associate degree-onderwijs.

Aan het eind van 2020 sprak Punt met Paul Rüpp om terug te blikken op een roerig jaar. Dat interview lees je hier.

Interdisciplinair 
Rüpp was ook jarenlang bestuurslid van de Vereniging Hogescholen. Als portefeuillehouder deeltijdonderwijs maakte hij deel uit van de Commissie Rinnooy Kan over Leven Lang Leren. Destijds maakte hij zich al sterk voor interdisciplinair samenwerken. Interdisciplinariteit is een belangrijk onderdeel van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Avans. 

De afscheidsvideo van Paul Rüpp.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet Rüpp niet graag gaan. “We betreuren het zeer dat Paul Rüpp heeft besloten om Avans Hogeschool te verlaten”, stelt Ruud Vreeman, voorzitter van de RvT. “Maar we wisten al even dat hij hier mee bezig was. Hij heeft dat plan voor enige tijd in de ijskast gezet, mede vanwege het eerdere vertrek van de vorige vicevoorzitter van het College van Bestuur. Maar zeker ook om de organisatie door de coronacrisis te loodsen. Dat tekent hem, en dat waarderen we zeer. Met zijn vertrek verliezen we een bevlogen bestuurder die als oud-docent Nederlands zijn passie voor het onderwijs nooit heeft verloren.”

Wie Rüpp opvolgt, is nog niet bekend. De komende periode start de Raad van Toezicht het proces voor opvolging. Het precieze moment van aftreden hangt af van het moment van aantreden van zijn opvolger.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?