Terug naar overzicht

Student op stage: onderzoek naar stress verminderen met VR-bril

Renée Vonk, derdejaarsstudent Mens en Techniek in Breda, loopt stage bij Innovatiecentrum Imagine. Ze doet er onderzoek naar de inzet van virtual reality bij zorgpersoneel. Dat kan onder andere stress tijdens de dienst te verminderen. “Het is hard werken, maar iedereen wil helpen.”

Waar loop je stage en wat doe je daar precies?
“Ik loop stage bij Innovatiecentrum Imagine, onderdeel van de organisatie Amarant die gehandicaptenzorg levert in heel Noord-Brabant. Bij Imagine wordt er gekeken naar nieuwe technieken die ingezet kunnen worden binnen de gezondheidszorg en binnen Amarant. Doel is de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren.”

Hoe bevalt je stage tot nu toe?
“Tot nu toe heb ik het heel erg naar mijn zin op de stage. Het bedrijf is open en de collega’s zijn heel gezellig. Het is hard werken, maar iedereen wil helpen en je vragen beantwoorden. Stagiaires hebben ook taken buiten de stage om. Zo leren we hoe we rondleidingen en voorlichting moeten geven, maar we nemen ook de telefoon op en begeleiden medewerkers of cliënten die bepaalde producten lenen. Ik vind het erg leuk om die taken op te pakken. Daardoor ben je niet de hele tijd bezig met je eigen opdracht, maar leer je ook nog over het werkveld.”

Waar moest je het meest aan wennen?
“Ik maak lange dagen, heel anders dan de lesdagen op school. Bij Imagine werken we van 8.00 tot 16.30 uur, soms 17.00 uur. Dat ben ik niet gewend. Ook is het snel schakelen. Zo moet je in korte tijd van informatie zoeken naar het daadwerkelijk uitvoeren van een pilot in de praktijk.”

Waar ga je onderzoek naar doen?
“Mijn onderzoek gaat over de inzet van virtual reality bij zorgpersoneel om meer rust te creëren en stress tijdens de dienst te verlagen.”

Ook andere Avansstudenten vertelden over hun stage. Die verhalen lees je hier.

Hoe pak je dat aan?
“Momenteel ben ik bezig met literatuuronderzoek en houd ik interviews met zorgmedewerkers van Amarant. Die geven mij de informatie om binnenkort het praktijkonderzoek op te zetten en uit te voeren. Dat onderzoek bestaat uit het inzetten van de VR-bril bij de zorgmedewerkers van Amarant. Ik verdiep me hierbij ook in de mogelijke toepassingen van virtual reality en wat de beste opties zijn om stress te verlagen. Ik ga tijdens mijn onderzoek één toepassing testen. Dat doe ik op verschillende afdelingen, om te kijken of er verschil is binnen Amarant. Na dit onderzoek gebruik ik mijn bevindingen voor een goed implementatieplan dat direct toepasbaar is in de praktijk.”

Mag je naar je stageplek toe of werk je thuis?
“Gelukkig mag ik drie dagen per week naar het stageadres toe, de andere twee dagen werk ik thuis. Ik ben blij dat ik veel naar het stagebedrijf toe mag, omdat je dan makkelijker in gesprek kan gaan met collega’s of even snel vragen kan stellen. Vanuit huis werk ik online met de collega’s van Imagine samen, zodat ik niet de hele dag alleen thuis achter de laptop zit.”

Heb je vanuit je opleiding genoeg kennis meegekregen om je stage goed te kunnen uitvoeren?
“We hebben al veel verschillende projecten uitgevoerd bij diverse organisaties. Daardoor heb ik ervaring op kunnen doen met de verschillende stappen in de onderzoekscyclus, manieren van onderzoek en wat voor eindproducten je kunt opleveren bij een opdrachtgever. Ook zijn er tijdens de stage verschillende begeleidingsbijeenkomsten vanuit school, waar ik vragen kan stellen op het moment dat ik vastloop of advies nodig heb.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?