Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen zijn in mei – en jij kan je verkiesbaar stellen!

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) houdt op 25, 26 en 27 mei algemene verkiezingen. Alle 24 leden van de huidige AMR stellen hun zetel ter beschikking. Wil jij graag invloed uitoefenen op het beleid van Avans? Stel je dan verkiesbaar.

Als lid van de AMR praat en beslis je mee over Avansbrede onderwerpen. De begroting van Avans, de Ambitie 2025, huisvesting en studentenzaken (zoals studentenwelzijn en de onderwijs- en examenregeling) komen tijdens vergaderingen aan bod. Er is ruimte voor twaalf studenten- en twaalf medewerkerzetels.

Vergoeding
De zittingstermijn voor studentleden in de AMR is twee jaar, voor medewerkersleden vier jaar. Studenten in de AMR hebben recht op een vergoeding en vrijroostering voor AMR-werkzaamheden en verkiezingen. Als medewerker heb je recht op vrijstelling. 

Het Centrum voor Medezeggenschap ondersteunt de centrale en decentrale medezeggenschap binnen Avans en organiseert de algemene verkiezingen voor de AMR. De formele gesprekspartner is het College van Bestuur van Avans.

Lijkt het je wel wat om jezelf kandidaat te stellen voor de AMR-verkiezingen? Als kandidaat moet je dan eerst 30 handtekeningen verzamelen. Met die handtekeningen ondersteun je je kandidatuur. Jezelf opgeven kan tot vrijdag 16 april via deze link. Die link is dan ook direct je link waarmee je de benodigde digitale handtekeningen kan inzamelen.

Wil je meer info over de AMR of over de verkiezingen? Kijk dan hier. Mailen kan ook, naar centrumvoormedezeggenschap@avans.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?