Terug naar overzicht

‘Geef studenten een beloning voor zelftesten’

Foto: Thorsten Frenzel via Pixabay

De pilot met zelftesten door studenten en medewerkers van Avans, Koning Willem 1 College en HAS Hogeschool heeft tot wisselende resultaten geleid. De deelnemers waren positief, maar de algemene bereidheid om mee te doen was laag. Desondanks is Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur van Avans, positief en richt ze haar vizier alvast op september. “We willen meer dan dit.”

De resultaten van de pilot werden donderdagochtend door extern projectleider Carla Nagel gedeeld. Dat deed ze onder toeziend oog van afgevaardigden van de drie onderwijsinstellingen.

Digitale teststraat
Vier weken geleden startten 1.100 deelnemers met de pilot om via zelftesten fysiek onderwijs op locatie mogelijk te maken. Deelnemende studenten en medewerkers moeten zichzelf voordat ze naar school gaan in een ‘digitale teststraat’ testen. Bij die testen zijn professionals aanwezig, die via een webcam controleren of de test goed wordt uitgevoerd. Bij een negatieve testuitslag, geldig voor 48 uur, ontvangen ze een barcode waarmee ze de uitslag kunnen aantonen.

Veilig gevoel
Uit de voorlopige testresultaten blijkt dat het inzetten van zelftesten goed mogelijk is, maar dat het lastig is om dit op grote schaal in te zetten. Logistiek gezien is dat voor onderwijsinstellingen een fikse klus, vertelde Nagel. Daarnaast gaven geteste deelnemers die fysiek onderwijs volgden in een groep studenten van niet en wel geteste studenten aan geen voordelen te ervaren. Studenten en medewerkers die in een bubbel van enkel geteste mensen zaten, lieten weten zich wél een stuk veiliger te voelen.

De bereidheid om te testen was iets meer dan 30 procent. Een teleurstellend percentage, vindt projectleider Nagel. “Kleine kanttekening: de studenten die meedoen aan de pilot mochten al naar school omdat ze praktijkonderwijs krijgen”, zegt Nagel.

Ravensbergen was vooraf al sceptischer en vindt 30 procent een realistisch getal. Het zelftesten gebeurde op vrijwillige basis; niet testen had geen gevolgen en wel testen geen voordelen. De Avansbestuurder zou in een vervolgpilot graag andere scenario’s uittesten. “Studenten willen een beloning, dat komt naar voren uit gesprekken. Bijvoorbeeld een dag extra naar school of in een groep mogen werken.”

Eén dag per week
Vanaf 26 april mogen alle studenten waarschijnlijk weer één dag per week naar de campus komen. “Die datum is voor ons niet beangstigend”, zegt Ravensbergen. “Dat mochten studenten in september en oktober ook al en toen was iedereen in staat om die anderhalve meter afstand te bewaren. Daarvoor is een zelftest eigenlijk niet eens nodig.”

Ravensbergen legt uit waarom werken met zelftesten dan toch zo belangrijk is. “Wij willen meer, namelijk dat het hoger onderwijs weer geopend wordt, daarbij richten we ons op september. Om studenten weer in groepen te laten werken en bij elkaar te laten komen en docenten van dichtbij te laten meekijken bij een praktijkopdracht zijn zelftesten nodig.”

De onderwijsinstellingen zijn met het ministerie van OCW in gesprek over een vervolg van de pilot.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?