Terug naar overzicht

HBO-Monitor: 80 procent net-afgestudeerden Avans zou dezelfde opleiding kiezen

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Van de studenten die in studiejaar 2018-2019 afstudeerden bij Avans, zou 80 procent weer voor dezelfde opleiding kiezen. Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2020, een jaarlijks onderzoek onder net-afgestudeerden, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

76 procent van de Avans-alumni is tevreden over zijn of haar opleiding. Dat is bijna evenveel als vorig jaar, maar hoger dan het landelijke gemiddelde van 69 procent. Van de net-afgestudeerden is 68 procent tevreden over de inhoud van de opleiding en maar liefst 77 procent over de docenten.

1971 oud-Avansstudenten vulden de vragenlijsten in, dat is 38 procent van de afgestudeerden. Kunststudenten worden voor de HBO-Monitor niet ondervraagd, zij hebben een eigen Kunsten-Monitor.

Coronacrisis
In deze editie van de HBO-Monitor zouden de eerste gevolgen van de coronacrisis zichtbaar kunnen zijn. De cijfers wijken echter nauwelijks af van vorig jaar. Zo is 4 procent van de afgestudeerden werkloos, dat is evenveel als het landelijke gemiddelde. Vorig jaar was dat 3 procent. 62 procent van de alumni heeft een vast dienstverband, een jaar eerder was dat 66 procent.

Bron: ROA

Het gemiddeld uurloon is 15,87 euro bruto, dat is hoger dan in 2019. Afgestudeerden van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) verdienen volgens het onderzoek het meest: 16,60 euro bruto per uur. Ze worden gevolgd door alumni van de Academie voor Engineering en ICT (AE&I) met 16,44 euro. Oud-studenten van de Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI) verdienen het minst: 14,14 euro per uur.

Baan
Van de afgestudeerden vindt 79 procent dat het niveau van zijn of haar functie past bij het opleidingsniveau. Dat is iets lager dan vorig jaar. Ze zijn echter wat minder positief over de voorlichting die ze hebben gekregen over hun beroepsmogelijkheden, daar is maar 46 procent tevreden mee.

Over het algemeen zijn de respondenten blij met hun baan; 75 procent is (zeer) tevreden. Van de oud-studenten van de Academie voor Bouw & Infra (AB&I), Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) en de Pabo geeft maar liefst 88 procent aan (zeer) tevreden te zijn. Bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) is dat slechts 60 procent.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?