Terug naar overzicht

‘Rechtbank’ van Avans zoekt nieuwe studentleden

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Het College van Beroep voor de Examens (Cobex) en de Geschillenadviescommissie (GAC) van Avans zijn op zoek naar nieuwe studentleden.

Bij het Cobex en de GAC, beide onafhankelijk, kunnen studenten in beroep en bezwaar gaan tegen beslissingen van de examencommissie, van een examinator of van de opleiding. Bijvoorbeeld als ze het niet eens zijn met een bindend studieadvies of de beoordeling van een afstudeerproject. Naast studentleden bestaan de organen uit docentleden, externe voorzitters en griffiers.

Om zitting te nemen in het Cobex en de GAC moet je als student ingeschreven zijn bij Avans en minimaal in je tweede studiejaar zitten. Je wordt benoemd voor twee jaar en ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden. Je bent er als studentlid niet om de belangen van medestudenten te behartigen, maar je oordeelt over de toepassing van het recht binnen de hogeschool. Studenten (en docenten) worden nooit ingezet als het gaat om het beroep van een student van de eigen opleiding.

Solliciteren
Je kunt reageren door een motivatiebrief met cv te sturen naar cobex@avans.nl, met als onderwerp ‘Sollicitatie Cobex’ en je naam. Afhankelijk van het aantal reacties wordt een selectie gemaakt door het secretariaat van het Cobex.

Meer informatie over het Cobex is te vinden op: https://studentinfo.avans.nl/services/rechtspositie/college-van-beroep

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?