Terug naar overzicht

Streven om studenten vanaf maandag weer één dag per week fysiek onderwijs aan te bieden, Xplora weer open

Na de aankondiging van het demissionair kabinet dat studenten weer één dag per week naar de hogeschool mogen voor fysiek onderwijs, komt Avans nu zelf ook met een corona-update. Daarin staat onder meer dat wanneer studenten fysiek onderwijs op Avans hebben, ze de hele dag mogen blijven voor zelfstudie.

De versoepelingen die dinsdag zijn aangekondigd tijdens de persconferentie, zorgen ervoor dat Avans het onderwijs op locatie kan opschalen. De hogeschool streeft ernaar om dat vanaf maandag 26 april te doen. Bij Avans gaat men terug naar de onderwijssituatie zoals die in oktober vorig jaar het geval was. Alles wat toen is opgezet, staat nog steeds en is goed georganiseerd. Dat zegt Arnaud Opdam, directeur Huisvesting en Services. Wel wordt er extra toezicht gehouden op het naleven van de coronamaatregelen. Dat gebeurt door externe handhavers. Ook blijft Avans gebruikmaken van externe onderwijslocaties als Breepark in Breda en De Maaspoort in Den Bosch.

Het is per opleiding verschillend wanneer studenten naar school mogen komen. Die informatie verstrekt de opleiding. Ook deeltijdstudenten worden door de eigen opleiding op de hoogte gesteld van de situatie.

Hele dag blijven
Studenten die op school zijn voor hun les of andere onderwijsactiviteiten, mogen die dag blijven voor zelfstudie. Mits zij zich aan de coronarichtlijnen houden: houd anderhalve meter afstand, was regelmatig je handen, draag een mondkapje, hoest in de elleboog en blijf bij klachten thuis. Ook Xplora gaat op alle locaties weer open. Is er niet voldoende ruimte of geen plek? Dan adviseert Avans haar studenten naar huis te gaan. 

Thuiswerken
Aan docenten en medewerkers wordt gevraagd nog steeds zoveel mogelijk thuis te werken. Dat geldt niet voor docenten en medewerkers die vanwege een fysieke les aanwezig moeten zijn of voor bijeenkomsten die van belang zijn voor Avans en niet digitaal georganiseerd kunnen worden.

Zelftesten
De overheid stelt vanaf begin mei zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers van hogescholen. Daarover volgt later meer informatie. 

Studenten hoeven zich niet te testen om toegang te krijgen tot de lessen. Zelftesten gebeurt op vrijwillige basis, geeft Avans aan. Wel hoopt de hogeschool dat studenten er gebruik van maken. Of ze dat gaan doen, moet nog blijken. De pilot die Avans draaide met HAS Hogeschool en het Koning Willem I College, wees uit dat de algemene bereidheid om mee te doen laag was.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?