Terug naar overzicht

Als dat maar goed gaat: naar het buitenland voor je studie

Illustratie: Daan van Bommel

Een paar maanden in Barcelona of Berlijn studeren: vanaf september kan het misschien weer. Maar sommige instellingen zien het somber in en halen nu al een streep door hun uitwisselingsprogramma’s. Avans Hogeschool houdt zich strikt aan het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en adviseert studenten een plan b achter de hand te hebben, wanneer afreizen naar het buitenland niet mogelijk is.

De Universiteit van Amsterdam wil niet langer wachten hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en heeft de uitwisseling van studenten in het eerste semester geschrapt. Dat schept duidelijkheid, is het idee. Studenten hebben nu genoeg tijd om iets anders te kiezen.

Dat heeft Driestar hogeschool ook gedaan. Tot 1 januari draaien de lerarenopleidingen het alternatieve programma van digitale uitwisseling met onderwijsinstellingen in het buitenland.

Toch door
Andere instellingen gaan minder ver. De Universiteit Twente bijvoorbeeld vindt het prima als studenten (en opleidingen) voorbereidingen treffen voor uitwisseling in september, als ze maar rekening houden met de mogelijke beperkingen.

Avans
Avans Hogeschool houdt zich strikt aan het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en adviseert studenten een plan b achter de hand te hebben wanneer afreizen naar het buitenland niet mogelijk is. Zo’n plan b kan per persoon en opleiding verschillen en moet worden goedgekeurd door de academie. Studenten kunnen een minor in Nederland volgen in plaats van in het buitenland, een uitwisselingsprogramma volgen bij een andere Europese onderwijsinstelling, stage lopen als alternatief of indien mogelijk semesters verschuiven. Op deze pagina vinden Avansstudenten actuele informatie over mogelijke reizen naar het buitenland.

Ook aan de Universiteit Utrecht gaat de uitwisseling voorwaardelijk door. Het is natuurlijk nog niet zeker of studenten daadwerkelijk kunnen afreizen. Het reisadvies moet groen of geel zijn, niet oranje of rood. 

Twee smaken
De onderwijsinstellingen hebben dus twee smaken: schrappen om duidelijkheid te bieden aan studenten en opleidingen, of niet schrappen en het risico nemen dat alle inspanningen voor niets zijn. 

De meeste kiezen vooralsnog dat laatste, met eigen variaties. Codarts Hogeschool voor de Kunsten en de Christelijke Hogeschool Ede stellen de beslissing nog even uit. De TU Delft houdt de uitwisseling sowieso beperkt tot Europese Unie. Bij de Vrije Universiteit kijken ze naar de reisadviezen op 1 juni (buiten Europa) en 1 juli (binnen Europa, inclusief Turkije).

Hebben studenten er zelf iets over te zeggen? “Wij denken dat de medezeggenschap hier wel adviesrecht op zou moeten hebben, maar het is een grijs gebied”, zegt voorzitter Dahran Çoban van studentenorganisatie ISO. “Je kunt de wet ook anders uitleggen.” Dus verschilt het per instelling.

Formeel
Hoe dan ook is het een ingrijpende beslissing om de uitwisseling te schrappen. Daarom zouden bestuurders hun studenten bij die beslissing moeten betrekken, vindt Çoban, ook als dat formeel niet hoeft.

Aan de UvA protesteren studenten intussen tegen het schrappen van de uitwisseling. Waarom laten andere instellingen de uitwisseling wel doorgaan en de UvA niet, willen ze weten. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?