Terug naar overzicht

Avans ziet daling in aantal aanmeldingen eerstejaars voor aankomend studiejaar

Het aantal nieuwe studenten dat zich heeft aangemeld voor een studie bij Avans ligt lager dan vorig jaar. Tot nu toe kreeg de hogeschool ruim 9900 inschrijvingen binnen, vorig jaar waren dat er 11.000 duizend. Het uiteindelijke aantal loopt waarschijnlijk nog op omdat de deadline om jezelf in te schrijven voor Associate Degree-opleidingen en deeltijdstudies later dit jaar is.

Studenten die komende september aan een voltijdstudie willen starten, hadden tot uiterlijk 1 mei de tijd om zichzelf in te schrijven. Vorig jaar was die deadline 1 juni, om potentiële studenten in crisistijd meer bedenktijd te geven. Met het lagere aantal inschrijvingen van nieuwe studenten in vergelijking met vorig jaar volgt Avans de landelijke trend.

Minder drempels
Volgens een woordvoerder van Avans lag het aantal inschrijvingen vorig jaar hoger omdat er toen minder drempels waren om jezelf in te schrijven. Zo waren er geen centrale eindexamens, waardoor uitzonderlijk veel havisten konden doorstromen naar het hbo. Ook konden mbo’ers later hun diploma halen. Dat veroorzaakte een piek in het aantal inschrijvingen.

Internationale studenten
Avans ziet tot nu toe wel een stijging van het aantal aanmeldingen van internationale studenten ten opzichte van vorig jaar. De exacte cijfers worden pas later bekendgemaakt, omdat de deadline voor het aanmelden voor EU-studenten 1 juni is. Voor studenten van buiten de EU is dat pas 1 augustus, stelt de woordvoerder.

Landelijk gezien hebben zich bijna 158 duizend studenten aangemeld voor een studie aan het hbo. Dat is bijna zeven procent lager dan vorig jaar, toen een recordaantal studenten van bijna 169.000 duizend zich inschreef. ‘’We gaan nu langzaam terug naar het niveau van vóór corona’’, zegt Maurice Limmen, voorzitter van Vereniging Hogescholen, tegen het Hoger Onderwijs Persbureau.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?