Terug naar overzicht

Coronasteun: miljoenen euro’s voor hoger onderwijs verdeeld

Illustratie: Elmarye Aaij

Het geld om de schade van de coronacrisis in het hoger onderwijs en onderzoek te beperken is verdeeld: de komende twee jaar gaat er 284 miljoen naar het hbo en 83,6 miljoen naar de universiteiten.

Dat staat in een bestuursakkoord dat het ministerie vrijdag sloot met het hoger onderwijs en onderzoek. Het geld komt uit het Nationaal Programma Onderwijs, een ongekend steunpakket voor het gehele onderwijs waar het demissionaire kabinet 8,5 miljard euro in heeft gestoken.

Daarvan wordt in het hoger onderwijs volgend studiejaar de halvering van het wettelijk collegegeld betaald. Hoeveel geld er zou gaan naar de begeleiding van studenten, naar ‘inhaal- en ondersteuningsonderwijs’ en naar de aanpak van stagetekorten was nog niet afgesproken, maar nu dus wel.

Studievertraging
De hogescholen krijgen er de komende twee jaar samen 216 miljoen euro voor. Voor de universiteiten wordt 76 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee kunnen ze ook de tekorten aan coschappen bij de medische opleidingen aanpakken. Door de coronacrisis zouden artsen in opleiding een vertraging van twee tot vier maanden hebben opgelopen.

Daarbovenop moeten de onderwijsinstellingen studievertraging en uitval in de lerarenopleidingen “als gevolg van stagetekorten” beperken. Daarvoor is 68,4 miljoen in het hbo gereserveerd en 7,6 miljoen in het wetenschappelijk onderwijs.

De instellingen mogen zelf, binnen zekere grenzen, bepalen waar ze de miljoenen aan besteden. De ene instelling zal misschien meer inzetten op het behoud van stages, verwachten de ministers, terwijl een andere extra psychologen voor studenten in dienst neemt.

Instemmingsrecht
De medezeggenschap krijgt instemmingsrecht op de plannen, onderstrepen de ministers. Als studenten en medewerkers de ideeën van het bestuur niet zien zitten, kunnen ze dus hun hakken in het zand zetten.

De overheid gaat op allerlei manieren monitoren welke keuzes de instellingen maken en wat het effect is. De instellingen gaan ook kennis en ervaringen uitwisselen. In 2023 volgt een evaluatie van het programma.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?