Terug naar overzicht

Geen anderhalve meter afstand meer in nieuwe studiejaar

Studenten hoeven in het nieuwe studiejaar geen anderhalve meter afstand meer te houden. Buiten collegezalen en andere lesruimtes blijft het dragen van een mondkapje verplicht, tenzij het OMT dat advies intrekt. Dat blijkt uit de update die Avans vorige week publiceerde.

Het ministerie van OCW heeft voor het hoger onderwijs vier scenario’s uitgewerkt. Voor het nieuwe studiejaar wordt uitgegaan van het ‘basisscenario’. Daarin vervalt de 1,5 meter-eis en ook hoeven studenten zich niet verplicht te laten testen of een vaccinatiebewijs te hebben. Verder mogen bij onderwijsactiviteiten maximaal 75 personen aanwezig zijn.

Avans gaat bij de voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar uit van het basisscenario van het ministerie. Er wordt ook rekening gehouden met ‘terugval scenario’s’, wanneer de besmettingscijfers weer stijgen of er een lokale uitbraak van het coronavirus is. In die gevallen kan de hogeschool deels of helemaal terugkeren naar online onderwijs. Bij een uitbraak krijgt praktijkonderwijs voorrang om fysiek door te gaan. Avans denkt dan coronavrije bubbels te kunnen creeëren, zoals tijdens de pilot met zelftests.

Openbaar vervoer
In het nieuwe studiejaar kunnen studenten ook weer met het openbaar vervoer reizen zoals ze gewend waren. Om te voorkomen dat het weer erg druk wordt in de spits, laat Avans een deel van het onderwijs het tweede uur beginnen. Ook is de verwachting dat een deel van het onderwijs online blijft.

Introductie
Het lijkt zelfs mogelijk dat de nieuwe eerstejaarsstudenten hun studententijd beginnen met een introductie. Volgens het basisscenario van het ministerie kunnen fysieke activiteiten plaatsvinden, maar bepaalt de burgemeester/veiligheidsregio de voorwaarden voor bijvoorbeeld de groepsgrootte. Dat geldt ook voor introductiekampen en introducties van studentenverenigingen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?