Terug naar overzicht

Hogescholen willen meer opleidingsplaatsen voor zorgmasters

Foto: Angeline Swinkels
Foto: Angeline Swinkels

De hogescholen willen meer specialistisch verpleegkundigen opleiden en vragen het kabinet daarvoor 12 miljoen euro per jaar. Het aantal studenten in deze werk-leer-masters zou daarmee toenemen van 700 naar 820.

Afgestudeerden van de hbo-masters physician assistant en verpleegkundig specialist kunnen taken overnemen van artsen en specialisten. En dat heeft de zorg hard nodig, stelt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. 

Vergrijzing
Hij voorziet niet alleen een arbeidsmarkttekort vanwege de toegenomen werkdruk, maar ook vanwege vergrijzing onder artsen: zo gaat ruim een vijfde van de huisartsen de komende tien jaar met pensioen.

Voor het collegejaar 2019-2020 schaften bijna alle hbo-bacheloropleidingen verpleegkunde hun numerus fixus af. Sindsdien groeien ze als kool. Dit jaar steeg het aantal eerstejaars naar 7.480, bijna 15 procent meer dan vorig jaar. Alleen de Groningse verpleegkundeopleiding heeft nog een studentenstop.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?