Terug naar overzicht

Minder aanmeldingen in hbo dan vorig jaar

Het lijkt erop dat de hogescholen komend studiejaar geen recordaantal nieuwe eerstejaars zullen verwelkomen. Op dit moment hebben bijna 158 duizend aspirant-studenten zich aangemeld: dat is 6,8 procent minder dan vorig jaar na de aanmelddeadline.

Nu de deadline van 1 mei is verstreken, maakt het hoger onderwijs de balans op. Vorig jaar groeiden zowel het hbo als het wo als kool, maar dit keer laten de cijfers bij de hogescholen een andere trend zien: een daling van net geen zeven procent. 

De vergelijking met vorig jaar is om verschillende redenen lastig te maken. Om aanmelders middenin crisistijd iets meer bedenktijd te geven, werd de deadline in 2020 een maandje verschoven, naar 1 juni. Daarnaast gingen de centrale eindexamens vanwege de crisis niet door, waardoor uitzonderlijk veel havisten konden doorstromen naar het hbo. 

Reëel beeld
De Vereniging Hogescholen (VH) heeft er daarom voor gekozen om de huidige aanmeldcijfers te vergelijken met die van 1 juni 2020. Dat zou het meest reële beeld opleveren. In totaal hebben 157.950 studenten zich nu aangemeld voor een hbo-opleiding (141.662 voor bachelor, 6.884 voor associate degree en 8.046 voor master). Ter geruststelling: wie de 1 mei-deadline heeft gemist, kan eventueel nog worden toegelaten.

“We gaan nu langzaam terug naar het niveau van vóór corona”, zegt VH-voorzitter Maurice Limmen. Ondanks de algemene daling zijn de aanmeldingen voor opleidingen in de zorg stabiel. Dat is goed nieuws, vindt hij. “Daar is de nieuwe aanwas hard nodig.”

Aanmeldingen zijn nog geen daadwerkelijke inschrijvingen. Vorig haakte ruim een kwart van de aanmelders af. Pas na de zomer zal blijken of alle studenten die zich nu hebben aangemeld, daadwerkelijk komen opdagen. 

Wervingscampagne
De voorspelde daling gaat enigszins tegen de verwachtingen in. De laatste weken kondigden meerdere hogescholen al aan dat zij naarstig op zoek zijn naar honderden nieuwe docenten. De Hogeschool Utrecht verstuurde zelfs een persbericht voor haar “grootste wervingscampagne ooit”. Hoe strookt dat met deze nieuwe cijfers?

Dat heeft te maken met het recordaantal aanmeldingen van vorig jaar, licht VH-woordvoerder Eva Kloosterman toe. Toen kwamen er zo’n 125 duizend eerstejaars studenten bij: tien procent meer dan in 2019. “Die studenten verdwijnen natuurlijk niet: komend studiejaar zijn ze er alsnog, als tweedejaars.”

Bij de presentatie van het Nationaal Programma Onderwijs kondigde het kabinet aan dat het jaarlijks honderden miljoenen euro’s extra gaat investeren om hogescholen en universiteiten te compenseren voor de toegenomen studentenaantallen. Van dat geld willen de hogescholen nu meer docenten aannemen, legt Kloosterman uit. 

En hoe zit het met de internationals? Er hebben zich aanzienlijk meer studenten uit Europa aangemeld voor een Nederlandse hbo-bacheloropleiding, meldt de VH: een stijging van 17,1 procent. Het aantal aanmeldingen van studenten van buiten Europa blijft ongeveer gelijk.

Universiteiten
De universiteiten verwachten juist iets meer studenten. Hun bacheloropleidingen staan zo’n vijf procent in de plus.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?