Terug naar overzicht

Studenten Social Work richten intersectionele actiegroep op: ‘We zijn niet meer stil en spreken ons uit’

Afbeelding ter illustratie. Via Ted Eytan, Flickr

Hun aanleiding om activist te worden verschilt, hun doelen zijn hetzelfde: een groep studenten Social Work in Den Bosch zet zich de komende tijd in om Avans inclusiever en bewuster te maken. Daarvoor richtten zij een intersectionele Gender Sexuality Alliance (GSA) op. ‘’Onze generatie houdt zich niet langer stil.’’

De grootschalige protesten na de dood van George Floyd in 2020, vrijwilligerswerk voor het COC Tilburg-Breda, deelname aan antiracisme-protesten en rechten van transgender personen op de kaart zetten. Het zijn zomaar wat activistische voorbeelden van Avansstudenten Sampa Westerlaken, Jacinta Kamara en Romy de Groot. Geraakt door wat er speelt in de wereld en de intrinsieke motivatie om daar iets aan te veranderen, zetten ze zich in voor achtergestelde groepen in Nederland en daarbuiten. Tot niet zo lang geleden vooral individueel, sinds kort met een groep studiegenoten gebundeld in actiegroep Intersectionele GSA. Daarin ligt de focus op het inclusiever maken van Avans, bewustwording creëren en sociale thema’s bespreekbaar maken.

Intersectioneel
De groep bestaat momenteel uit zo’n vijftien studenten. Romy zit in het tweede jaar, Jacinta, Sampa en ook studiegenoot Kencha van Drenth studeren vanuit de academie af in de actiegroep. Het is een intersectionele actiegroep. ‘’Dat houdt in dat we ons niet beperken tot alleen racisme of seksisme, maar álles meenemen. We richten ons op ook thema’s als gender, validisme, LHBTQI+-zaken, toegankelijkheid en overige onderwerpen’’, legt Sampa uit, die zich identificeert als non-binaire queer moslim. 

Uitleg termen:
LHBTQI+: de letters LHBTQI+ staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer en intersekse. Intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw.

Non binair: non binair betekent dat iemand zich niet identificeert als ‘man’ of ‘vrouw’. Het is een term voor mensen die verschillelende genderidentiteiten hebben. De aanspreekvormen van een non-binair persoon verschillen. Dat kan hen, hun, die en diens zijn, maar ook zij, haar, hij of hem. Vragen naar de gewenste aanspreekvorm is altijd gewenst.

Validisme: validisme
 is een term gebruikt voor de discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid.

Intersectioneel: intersectioneel activisme houdt in dat je je niet beperkt tot actievoeren voor één gemarginaliseerde groep, maar dat je overal voor inzet.

50 voorbeelden
De studenten wilden in kaart krijgen wat de ervaringen van studenten betreffende bovenstaande thema’s binnen Avans zijn. Daarvoor vroegen ze aan een aantal studiegenoten op te schrijven waar ze in het verleden tegenaan liepen. Dat resulteerde in ruim vijftig voorbeelden van incidenten binnen de schoolmuren. ‘’Zoals het stelselmatig verkeerd uitspreken van namen van studenten met een migratieachtegrond, zonder de moeite te nemen uit te zoeken hoe je het wel uitspreekt, het gebruik van het n-woord, maar ook lesstof die seksistische voorbeelden bevat of waarin alleen maar witte filosofen worden opgevoerd’’, zegt Sampa, die benadrukt dat het lang niet altijd om bewuste opmerkingen of gebeurtenissen gaat. ‘’Vaak zijn het kleine, onbewuste dingen, die in ‘het systeem’ zitten. Zonder intentie om te kwetsen. Maar zo komt het wel over.’’

”Vaak zijn het kleine, onbewuste dingen, die in ‘het systeem’ zitten. Zonder intentie om te kwetsen. Maar zo komt het wel over.”

– Sampa Westerlaken
Jacinta Kamara

Veilig leerklimaat
De groep legde de resultaten aan docenten van de academie ASH voor tijdens een klankbordvergadering. Dat vonden ze best spannend. ‘’Maar we kregen hele mooie, eerlijke reacties van ze’’, vertelt Jacinta. ‘’Sommige docenten wisten niet dat dit ook binnen hun academie speelt. Daar schrokken ze van. Ze willen een veilig leerklimaat voor alle leerlingen bieden en gaven aan graag met ons in contact te blijven zodat ze meer over dit thema kunnen leren. Wij gaan ze die handvaten leveren.’’ Het doel van de groep is om in eerste instantie bewustwording binnen ASH te creëren. Dat doen ze met klankbordgroepen, een nieuwsbrief voor docenten en het geven van presentaties. Ook gaat de groep in de toekomst activiteiten organiseren en voerden ze al een positief gesprek met de academiedirectie.

Sampa Westerlaken

Onbewuste vooroordelen
Ook Avans zelf is bezig met het thema. In opdracht van het College van Bestuur (CvB) verzamelt Avansmedewerker Renate van Dierendonck informatie over inclusie op Avans. Dat doet ze samen met Diensteenheid Personeel & Organisatie (DP&O), die een projectgroep heeft opgericht. Samen voerden ze gesprekken met meerdere studenten en medewerkers, om ze te vragen waar Avans staat op het gebied van diversiteit en conclusie. ‘’Soms hebben we bij Avans onbewuste vooroordelen. Daarom werken we nu aan een advies voor het CvB om zo als hogeschool de volgende stap te zetten’’, vertelt Van Dierendonck, die binnenkort haar adviezen aan het CvB voorlegt. Daar lees je bij Punt tegen die tijd meer over.

Romy de Groot

Initiatieven binnen academies
Binnen specifieke academies zijn er ook verschillende initiatieven om aandacht te vragen voor inclusie en diversiteit. Zo werkt kunstacademie St. Joost School of Art & Design aan inclusieproject No Limits en heeft de Academie voor de Technologie voor Gezondheid en Mileu (ATGM) al jaren een Roze Helpdesk.

Chemiedocent Paula Contreras Carballada richtte die binnen haar academie op, maar heeft ook leden van andere opleidingen. Op verschillende LHBTIQ+-feestdagen komt de groep gevuld met LHBTIQ+-studenten samen, zoals op Paarse Vrijdag.

Studentendecanen
De drie studenten Social Work: ‘’We merken dat het thema steeds meer begint te leven binnen Avans. Er gebeurt echt iets, het balletje rolt. Daar zijn we heel blij mee. De bewustwording komt er steeds meer.’’ Volgens de groep is het dus ook helemaal niet zo dat er op dit moment binnen Avans geen hulpmogelijkheden zijn voor studenten die met problemen zitten of iets naars meemaakten. Ze doelen onder meer op de aanwezigheid van studentendecanen. ‘’Maar we kunnen ons indenken dat studenten de behoefte hebben om te praten met iemand waarmee ze zich kunnen identificeren. Iemand die middenin het inclusievraagstuk staat.’’ 

Afbeelding uit de flyer van de GSA

Bespreekbaar maken
Sampa, Romy en Jacinta kunnen het met hun groepsgenoten ergens best wel voorstellen dat ze thema’s bespreken waar niet iedereen bij Avans op zit te wachten. ‘’Omdat dit weer het volgende is ‘wat niet gezegd of gedaan mag worden, of omdat dit niet speelt bij Avans.’ Dat komt omdat zij er geen last van hebben of weten dat het speelt’’, verklaart Sampa. Dat is volgens de studenten te begrijpen, maar geen reden om het niet onder de aandacht te brengen vinden ze. 

‘’We moeten het bespreekbaar maken en dat gaan we ook doen. En iedereen die zich wil aansluiten is van harte welkom. We zijn niet meer stil en spreken ons uit. Het balletje rolt, de bewustwording is er onder de jonge generatie. We zijn er en we gaan door. We are all one.’’ 

Wil jij meedenken met de studenten? Dan kan je mailen naar intersectionelegsa.ashavans@gmail.com.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?