Terug naar overzicht

Nationale Studenten Enquête: Avansstudenten heel tevreden over de sfeer op hun opleiding

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Avansstudenten zijn tevreden over hun opleiding. De hogeschool scoort op dat punt een 3,8. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021. Op de meeste gebieden scoort de hogeschool beter dan het landelijk hbo-gemiddelde. Met name de sfeer op de opleiding (4,07) en een veilige omgeving waar studenten zichzelf kunnen zijn (4,20) springen eruit.

Bijna de helft van alle Avansstudenten vulde de enquête in, het hoogste aantal ooit. De NSE ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. In 2019 stopten de hogescholen met de uitvoering van de enquête. Door fouten die samenhingen met de toen nieuwe privacywetgeving (AVG) waren de verzamelde data niet betrouwbaar, vonden ze. Bij de laatste meting in 2018 scoorde Avans nog een 3,97 voor tevredenheid.

Deskundige docenten
Avansstudenten zeggen zich thuis te voelen bij de opleiding waar ze studeren (4,01). Ook geven ze aan dat hun docenten inhoudelijk deskundig zijn (4,01) en dat ze veel kennis hebben over de beroepspraktijk (4,06). Waar ze juist niet goed in zijn is inspireren (3,34), die vraag levert Avans de laagste score op in de NSE. Op dat gebied is er overigens nauwelijks verschil met andere hogescholen.

Bron: Studiekeuze123

Op twee punten scoort Avans onder het landelijk hbo-gemiddelde: ‘De docenten kunnen de lesstof in het Engels helder overbrengen’ (3,49) en ‘Ik ben ook naast de reguliere lessen en opdrachten nog actief met mijn opleiding bezig’ (3,61). De hogeschool wil dat in de toekomst meer gaan stimuleren, omdat het studenten helpt bij verdieping en verbreding van het geleerde. Ook op het thema afstandsonderwijs blijven de scores achter: gemiddeld een 3,4.

Avansacademies
Binnen Avans zijn studenten van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) het meest tevreden (4,0). De academie scoort bovengemiddeld op bijna alle gebieden, zoals ‘Inhoud en opzet van het onderwijs’, ‘Docenten aan de opleiding’ en ‘Studiebegeleiding’. Studenten van de Avans School of International Studies zijn het minst tevreden (3,3). Onder andere op de thema’s ‘Betrokkenheid en contact’ en ‘Docenten aan de opleiding’ scoren ze onder het Avansgemiddelde.

Bij ‘Aansluiting beroepspraktijk’ scoort de Pabo het hoogst: 4,2 tegenover een gemiddelde van 3,6. St. Joost School of Art & Design behaalt de laagste score: 3,2. Op het thema ‘Betrokkenheid en contact’ scoort de kunstacademie juist het hoogst met een 4,1.

Internationale studenten zijn het meest tevreden bij ATGM, het minst bij de Academie voor Engineering en ICT (AE&I).

Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur bij Avans, is trots op de resultaten van de hogeschool. ”Zeker gezien het afgelopen jaar waarin de coronapandemie voor grote uitdagingen heeft gezorgd. En dan is het fantastisch om te lezen dat studenten onze docenten hoog waarderen om hun kennis, beroepservaring en betrokkenheid”, vertelt hij op de site van Avans. ”Daar gaat het natuurlijk om: de hoge tevredenheid is een compliment voor iedereen die dagelijks hard werkt aan en in ons onderwijs. En we weten nu ook waar het nog beter kan. Daar gaan we uiteraard mee aan de slag.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?