Terug naar overzicht

Onderzoek: scholen ‘roven’ lerarenopleidingen leeg

Ruim de helft van de leraren in opleiding krijgt voor het afstuderen al een eerste onderwijsbaan aangeboden, blijkt uit onderzoek. Het gevolg: ze doen langer over het afmaken van hun studie, waardoor het lerarentekort nog verder oploopt.

Alle inspanningen van het kabinet ten spijt nemen de tekorten aan leerkrachten nog altijd toe. Ook het voortgezet onderwijs wacht met smart op afstudeerders van de lerarenopleidingen. Maar deze studenten lopen eerst stage – en dat bij diezelfde scholen die juist naarstig op zoek zijn naar extra mensen voor de klas. 

Groenpluk
Van het een, komt vaak het ander, concludeerden de journalisten van onderzoeksplatform Investico. In opdracht van Het Onderwijsblad, Trouw en De Groene Amsterdammer enquêteerden zij ruim 600 jonge docenten in het voortgezet onderwijs. Daaruit blijkt dat maar liefst 58 procent van de respondenten al een eerste betaalde baan van hun stageschool kreeg aangeboden terwijl ze nog studeerden. 

De keerzijde van deze groenpluk is dat het studietempo eronder lijdt. Van de docenten die studievertraging hebben opgelopen, noemt ruim de helft (53 procent) het vroegtijdig aannemen van een onderwijsbaan als een van de redenen. 

Langstudeerders
De onderzoeksjournalisten van Investico spraken met veertig opleiders en onderwijsbestuurders en ook zij zijn niet blij met de ‘studentenroof’, onder meer omdat het aandeel langstudeerders bij de lerarenopleidingen erdoor zou toenemen. 

Bij de Hogeschool Rotterdam zou het gaan om duizend langstudeerders op vierduizend studenten, schrijft Trouw. Van de studenten aan de lerarenopleiding natuurkunde zou zelfs tot 95 procent al in het tweede jaar een aanstelling krijgen op een school.

Een bijkomend probleem is dat sommige middelbare scholen zoveel studenten in dienst nemen dat zij geen nieuwe stagiairs meer kunnen begeleiden. Want dat mogen alleen bevoegde docenten doen. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?