Terug naar overzicht

Avans roept eerstejaars op: zelftesten voor introactiviteiten

Foto: Thorsten Frenzel via Pixabay

Avans gaat in het nieuwe studiejaar zelftesten verstrekken aan eerstejaarsstudenten. Als zoveel mogelijk eerstejaars een zelftest doen voordat ze deelnemen aan introductieactiviteiten, hoopt Avans dat die veilig kunnen plaatsvinden.

Tot 31 juli kunnen Avansstudenten en -medewerkers gratis zelftesten aanvragen via Zelftestonderwijs.nl. De nieuwe eerstejaarsstudenten kunnen dat niet, maar het ministerie van Onderwijs geeft aan dat zij voor de zomervakantie zelftesten hebben meegekregen op hun onderwijsinstelling. Die kunnen ze in het nieuwe studiejaar gebruiken.

Avans geeft daarnaast aan dat testen op locatie een optie is. Op de plek waar een introactiviteit plaatsvindt, zouden studenten zelf een coronatest kunnen uitvoeren. Het is de bedoeling dat academies dat faciliteren.

Niet weigeren
Studenten die geen zelftest willen doen weigeren, mag niet. Het doen van een test is vrijwillig. Met het ministerie wordt overlegd of een negatieve test of volledige vaccinatie als ‘toegangsbewijs’ voor activiteiten mag gelden. Half augustus wordt daar meer duidelijk over.

Ook beslist het kabinet dan hoe het nieuwe studiejaar eruit gaat zien wat betreft coronamaatregelen. Daarvoor liggen twee scenario’s klaar: een met en een zonder beperkingen.

Punt. Of had jij nog wat?

johan

Uit de pilotonderzoeken en meerdere publicaties blijkt inmiddels dat het zo inzetten van vrijwillige zelftests niet werkt en zelfs een extra risico vormt. Dat is ook de reden waarom de gratis verstrekking stopt.

2021-07-15 21:14:41

Meer lezen?