Terug naar overzicht

Hbo-docenten onderbetaald: vakbond overweegt juridische stappen

In enkele tientallen vacatures voor hbo-docenten bieden hogescholen een te laag salaris. De vakbonden zien dat ook en overwegen juridische stappen. De Vereniging Hogescholen gaat de cao-afspraken opnieuw bij bestuurders onder de aandacht brengen.

De Hogeschool Van Hall Larenstein zoekt een docent communicatie. “Jij bent een kei in communicatie en hebt een relevante opleiding op academisch niveau”, staat in de vacature. De geboden salarisschaal: 10. 

Vreemd
Dat is vreemd, want het gaat tegen de afspraken in de hbo-cao in. Daarin staat: “Het werven van werknemers op masterniveau betekent het inzetten van werknemers op masterniveau, dat betekent inschalen op masterniveau, dus ook inschalen in minimaal loonschaal 11.”

Docent is geen beschermde titel, maar in de cao staat wel een overzicht van de verschillende functies en de bijbehorende loonschalen. Docenten worden niet genoemd in schaal 10. Ze zouden minstens in schaal 11 moeten zitten, anders zijn het eigenlijk ‘instructeurs’.

Toch werven de hogescholen tientallen docenten in schaal 10, blijkt uit de vacatures op werkenbijhogescholen.nl. Hun manier om zich aan de cao-afspraken te houden: ze vragen van de sollicitanten hbo-niveau in plaats van masterniveau. 

“Afgeronde hbo-opleiding”
Nog een voorbeeld. De Hogeschool Rotterdam werft een docent Nederlands. Salarisschaal: maximaal 10. “Je hebt ten minste een afgeronde hbo-opleiding relevant voor de vacature, zoals: Nederlandse taal en cultuur, docent Nederlands, of communicatiewetenschappen.” Twee van die opleidingen zijn universitair.

Zo gaat het ook bij andere vacatures. De Hogeschool Leiden zoekt voor de opleiding hbo-rechten een docent sociale wetenschappen die onder meer onderwijs moet ontwikkelen en vernieuwen. De eis in de vacature is hbo-niveau en de bijbehorende salarisschaal is 10. 

Saxion Hogeschool heeft een baan voor een docent Engels op niveau hbo óf wo, maar de salarisschaal is al wel bekend: 10. Datzelfde gebeurt bij de Hogeschool van Amsterdam, die een docent aviation zoekt, eveneens op hbo- of wo-niveau.

Juridische stappen
“Wij hebben er eerder ook naar gekeken, wij zien hetzelfde”, zegt vakbondsbestuurder Douwe van der Zweep van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De vakbonden overwegen juridische stappen, zegt hij. “Het is niet conform de cao, het is geen goed beleid, we moeten het aanpakken.”

Het verschil tussen schaal 10 en 11 is of je onderwijs ontwikkelt, zegt hij. Een docent of instructeur in schaal 10 is iemand die het onderwijs uitvoert dat een ander heeft bedacht. Een hbo-docent in schaal 11 is verantwoordelijk voor het vak of een deel van het curriculum.

Formeel mag je hbo-niveau vragen en schaal 10 aanbieden, maar dan moet het wel overeenkomen met de inhoud van de functie. “Een academisch opgeleide schoonmaker blijft ingeschaald worden op schaal 1 of 2”, zegt Van der Zweep, want dat hoort bij die functie. Omgekeerd kan een hbo-docent met of zonder masterdiploma naar schaal 11, als hij verantwoordelijk is voor onderwijsontwikkeling.

“We zijn op meerdere plekken in gesprek met de instellingen, maar we vinden ook dat de Vereniging Hogescholen te weinig doet”, zegt hij. “De vraag is nu wat het beste is: gaan we individuele casussen najagen of ondernemen we juridische stappen tegen de werkgeversvereniging?”

Grote salarisverschillen
De Vereniging Hogescholen (VH) laat in een schriftelijke reactie weten dat haar leden de cao-afspraken serieus nemen. “Daar waar de te werven functie niet goed is ingeschaald, om wat voor reden dan ook, wordt dat gecorrigeerd.” 

Hogescholen werken aan de interne communicatie om de leidinggevenden binnen de domeinen en opleidingen “goed te doordringen van de gemaakte cao-afspraak”, staat er ook in. “Bovendien zal vanuit de VH op bestuurlijk niveau extra aandacht worden gevraagd voor deze cao-afspraak door alle colleges van bestuur nogmaals hierop te attenderen.” 

In november 2019, een half jaar voordat de huidige cao werd afgesloten, meldde het HOP dat sommige hogescholen hun docenten beduidend minder goed betalen dan andere. De Hogeschool Leiden sprong in het oog: bijna de helft van al het onderwijsgevend personeel zit daar in schaal 10. Bij Avans, de Haagse Hogeschool en Windesheim bleef dat percentage onder de tien procent. 

Docenten kunnen naar de bezwarencommissie van hun hogeschool stappen als ze vinden dat ze te laag zijn ingeschaald, zegt Van der Zweep, eventueel met hulp van de vakbond. “Die commissie is laagdrempelig, gratis en speciaal hiervoor bedoeld.” 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?