Terug naar overzicht

Is die bezuiniging van 149 miljoen euro al geschrapt?

Er staat nog altijd een bezuiniging van 149 miljoen euro op mbo en hoger onderwijs in de planning, maar een amendement van D66 moet daar iets aan veranderen. Het CDA baalt van de gang van zaken.

Het nieuws uit de Voorjaarsnota overviel de politiek een beetje. Er bleek een bezuiniging van 149 miljoen euro in de boeken te staan. De helft komt voor rekening van de universiteiten, een derde voor de hogescholen en de rest voor het mbo.

Dat geld was nodig voor de coronasteun aan studenten, was de uitleg van het kabinet. Het was maar een technische inboeking. Niemand zou werkelijk van plan zijn te bezuinigen. Bij de formatie wordt dit wel weer gerepareerd.

Coronasteun
Niet iedereen was daar gerust op en D66 kwam al snel met een amendement. Deze coronasteun voor studenten, die langer een ov-studentenkaart gaan krijgen, moet volgens de partij uit de algemene middelen komen, en niet uit de onderwijsbegroting. Vanavond wordt dit besproken met de minister van Financiën in het debat over de Voorjaarsnota.

Gisteren bekritiseerde CDA-Kamerlid en tijdelijk onderwijswoordvoerder René Peters de gang van zaken alvast. Een D66-minister laat een steek vallen, D66 gaat het repareren en daarna moet iedereen zeker staan juichen dat dat is gebeurd?

Vliegdekschip
Er is 8,5 miljard euro uitgetrokken voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dat is heel veel geld, zei Peters gisteren. “Je kunt er een vliegdekschip voor kopen.” Dan kan de minister toch niet terugkomen bij de Kamer en zeggen: sorry, we hebben een foutje gemaakt, er is nog 149 miljoen extra nodig?

Maar het demissionaire kabinet regeert liever niet te ver vooruit en deze uitgaven van 149 miljoen euro komen pas over een paar jaar, als het NPO al is afgelopen. Daarom zat het niet in die 8,5 miljard.

In de hoek
Peters voelt zich in de hoek gedrongen, legde hij uit. Het debat over het NPO is geweest en dit komt er opeens achteraan. Nu ligt er een amendement en wat gebeurt er als het CDA ertegen stemt? Dan zegt iedereen: kijk eens, het CDA wil bezuinigen.

Terwijl dat helemaal niet zo is, zegt Peters. Hij heeft alleen bezwaar tegen de gang van zaken. Dit bedrag zou óf in het debat over de 8,5 miljard euro aan coronamaatregelen voor het onderwijs aan de orde moeten komen óf op de formatietafel voor een nieuw kabinet.

Ongemak
De VVD deelt de “gevoelens van ongemak”, zei Tweede Kamerlid Hatte van der Woude gisteren. Maar ongemak of niet, Jan Paternotte van D66 wil het probleem nu alvast uit de wereld helpen. In alle sectoren komt coronasteun ten laste van de schatkist. Waarom zou uitgerekend deze steun voor studenten dan uit de begroting van OCW moeten komen?

En hij kaatste de bal terug. Gaat Peters ook klagen bij CDA-minister Wobke Hoekstra van Financiën? Want het ministerie van Onderwijs wilde het NPO eigenlijk een langere periode laten lopen, terwijl Financiën niet verder wilde gaan dan 2,5 jaar.

Volgende kabinet
Minister Van Engelshoven zelf maakte er weinig woorden aan vuil. Ze had het allemaal al eens eerder uitgelegd en had geen zin om in herhaling te vallen. Deze uitgave aan de studiefinanciering moest nu eenmaal ergens op de begroting geparkeerd worden. Het volgende kabinet kan er een beslissing over nemen.

Het werd de minister niet moeilijk gemaakt, misschien ook omdat zij er niet over gaat. Er lijkt in de Tweede Kamer overigens steun genoeg voor het amendement van D66, maar helemaal zeker is dat nog niet. Het zal vanavond in het debat over de Voorjaarsnota, en daarna bij de stemmingen, moeten blijken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?