Terug naar overzicht

AMR stemt in met herclustering: studenten kunnen vakken bij andere opleidingen gaan volgen

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft dinsdagmiddag tijdens een extra besluitsvormingsvergadering ingestemd met het voorstel om flexibel onderwijs in te voeren. In dit nieuwe onderwijsmodel, dat onderdeel is van de Ambitie 2025, gaat Avans verschillende opleidingen aanbieden waarin studenten ook vakken bij andere opleidingen kunnen volgen. Volgend collegejaar wil Avans starten in de nieuwe werkvorm.

Dat betekent bijvoorbeeld dat studenten Verpleegkunde bepaalde vakken van de studie Social Work in cluster Welzijn & Gezondheid kunnen gaan volgen en andersom, en dat studenten Informatica eens een blok van Technische Bedrijfskunde kunnen volgen.

Kortere lijntjes
Dat gaat in zogeheten clusters gebeuren. Deze gaan bestaan uit studies waarvan studenten projecten en modules kunnen volgen. Hierdoor zijn de lijntjes korter, wat onderlinge samenwerking makkelijker maakt. Het is de planning om studenten 25% van hun opleiding te kunnen laten invullen met verdiepende of verbredende vakken, ook bij andere opleidingen. Ook moet een kwart van de vakken interdisciplinair zijn.

”Op dit moment is de samenwerking tussen academies lastig, omdat ze hun onderwijs allemaal anders hebben ingericht. Bij een andere opleiding vakken volgen kan dan niet, omdat de roosters bijvoorbeeld niet aansluiten,” legde Paul Rüpp, afscheidnemend voorzitter van het College van Bestuur, eerder al uit bij Avans

Portfolio bouwen
De plannen om het flexibel onderwijs in te voeren lagen al een tijdje op tafel. Avans onderzocht eerst of het plan levensvatbaar was. Rüpp is er enthousiast over. ”Studenten hebben behoefte aan meer vrije keuze in de vakken die ze kunnen volgen. Ze willen zich kunnen verbreden,” vertelt hij. “En ze willen een portfolio bouwen, waarin ze kunnen laten zien: ik heb dit project gedaan en die vakken gevolgd. Ik ben ondernemer naast mijn opleiding.”

College bij Avans

Verpleegkunde
Bij de leden van de AMR waren dinsdagmiddag nog wel wat vragen over de rol die de studie Verpleegkunde vervult in het nieuwe plan. De opleiding Verpleegkunde wordt in de clustering namelijk gesplitst in twee opleidingen. Verpleegkunde Breda komt in cluster Zorg, Welzijn en Educatie en Verpleegkunde Den Bosch komt in cluster Welzijn en Gezondheid. Gaat dat wel goed?

”Met voldoende begeleiding en ondersteuning hebben we er vertrouwen in dat het goed gaat”, liet Rüpp desgevraagd weten tijdens de vergadering. In zijn antwoord benoemt hij ook het feit dat niet alleen de academie AGZ in de cluster betrokken is, maar ook de Pabo en Social studies. ”Dit is voor Avans niet vreemd, hetzelfde gebeurt ook bijvoorbeeld bij Engineering en Accountancy. Je kunt het ook maar beter in één keer doen, dan opdelen in meerdere stukjes. Dat zorgt alleen maar voor meer werk.”

Historisch besluit
Na de instemming van de AMR, wat met een ruime meerderheid gebeurde, sprak Rüpp over een historisch besluit. ‘’De afgelopen tijd hebben we er goed over gesproken. Met deze inpassing van het onderwijs, geven we de student de meeste ruimte om zijn eigen leerplan te ontwikkelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat kunnen we met deze modules en vrije keuzes aanbieden.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?