Terug naar overzicht

Hbo-docenten vaker in schaal 11 dan 12

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

Steeds meer hbo-docenten krijgen een salaris in schaal 11. De groep met het hogere loon van schaal 12 wordt langzaam kleiner, blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen. 

Een loonschaal is – volgens de cao – toegesneden op de taken van medewerkers: ze krijgen meer salaris voor complexer werk. Maar de salarisverschillen tussen hogescholen zijn enorm: kennelijk maken bestuurders en managers soms keuzes buiten de cao om. 

Dat heeft gevolgen voor hbo-docenten. Aan de top van schaal 12 verdienen ze 700 euro meer dan hun collega’s in schaal 11. Het scheelt zelfs 1.400 euro met het maximumsalaris in schaal 10. 

Landelijk zit één op de negen hbo-docenten in schaal 10, de rest zit erboven. Daarbij tellen we lagere schalen niet mee. Ook schaal 13 en hoger, voor onder meer lectoren, laten we buiten beschouwing.  

In vier jaar tijd is de kloof tussen de meest voorkomende schalen (11 en 12) twee keer zo wijd geworden. In 2016 zat 36 procent van de docenten in schaal 12 en 43 procent in schaal 11. In 2020 was dat 33 en 47 procent. 

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen. Exclusief hogere en lagere schalen.

De vakbonden en hogescholen zitten midden in de nieuwe cao-onderhandelingen. “We herkennen de trend, die is al langer gaande”, schrijft bestuurder Douwe van der Zweep van onderwijsvakbond AOb.

“Hogescholen hebben de afgelopen twee jaar heel veel nieuwe docenten aangenomen die nog niet de taken van schaal 12 vervullen”, reageert de Vereniging Hogescholen. “Daarnaast zijn veel oudere docenten in schaal 12 uitgestroomd. Er is dus geen sprake van actief beleid maar van een (tijdelijk) effect van vergrijzing, hogere uitstroom en meer onervaren instroom.”

Beide zeggen dat het ook kan afhangen van de taken: als er minder docenten aan onderwijsontwikkeling doen en meer docenten vooral het programma uitvoeren, dan krijg je minder docenten in die hogere schaal.

Verschuiving
Bij de ene hogeschool gaat de verschuiving sneller dan bij de andere. Onder de grootste instellingen valt vooral Inholland op. In 2016 waren daar vrijwel net zoveel docenten in schaal 11 als in schaal 12 (respectievelijk 46 en 44 procent). Nu zit meer dan de helft (51 procent) in schaal 11 en nog maar 36 procent in schaal 12.

Avans springt eveneens in het oog. Daar is het aantal docenten in schaal 12 in vier jaar tijd afgenomen van 41 naar 35 procent. Aan het geld kan het niet liggen. Avans heeft geld genoeg, zei de afzwaaiend voorzitter Paul Rüpp onlangs.

Hieronder staan de verschillen tussen de hogescholen volgens de cijfers over 2020. Van alle grote hbo-instellingen is de Hogeschool Leiden nog altijd de kampioen van het onderbetalen. Maar liefst 35 procent van de hbo-docenten zit daar in schaal 10, met ruime afstand van de nummer 2, Hogeschool Rotterdam. 

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen.

Geen wonder dat Leiden ook veruit de minste docenten in schaal 12 heeft benoemd: nog geen twintig procent, waar andere hogescholen minstens 30 procent van de docenten in die schaal belonen. Leiden lijkt wel bezig aan een inhaalslag, want vier jaar geleden zaten er nog meer docenten in schaal 10: maar liefst 43 procent.

Bij Windesheim zit bijna niemand in schaal 10 en naar verhouding zitten er veel docenten in schaal 12: meer dan veertig procent, net als bij Zuyd, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht.

Overigens zegt de schaal niet alles over het salarisstrookje van de docenten, want de schalen overlappen. Met andere woorden, het maximum in schaal 10 is hoger dan het minimum in schaal 11. 

Een salaris in schaal 10 is vergelijkbaar met dat van een leerkracht in het basisonderwijs, bleek eerder uit een vergelijking van het HOP.

© HOP. Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 2020

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?