Terug naar overzicht

IND telt meer studenten van buiten Europa

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Een recordaantal studenten van buiten Europa wil dit studiejaar naar Nederland komen, meldt de IND. Onder invloed van de coronacrisis was hun aantal vorig jaar fors gedaald.

Studenten van buiten de Europese Unie moeten een studievergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als ze hier willen studeren. Dit jaar zijn er drie keer zoveel aanvragen behandeld als vorig jaar in dezelfde periode.

Eind juli stond de teller al op meer dan vijftienduizend, meldt de IND, tegen ruim twaalfduizend in heel het coronajaar 2020. Vrijwel alle aanvragen (98 procent) worden goedgekeurd.

Er zitten dit jaar ook zeshonderd Britse studenten bij. Sinds de Brexit moeten ook zij een vergunning aanvragen. Maar de meeste studenten komen uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië, zegt de dienst.

Onderdak
De meeste studenten willen naar de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft. Het is nog niet bekend hoeveel van deze studenten ook echt aan de start van het studiejaar verschijnen. Ze moeten immers wel ergens onderdak hebben en zeker in Amsterdam is de woningnood hoog.

Het is bekend dat er, tot aan de coronacrisis, steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland kwamen. Tot 2020 nam het aantal aanvragen volgens de IND jaarlijks met tien procent toe. Die lijn is nu weer voortgezet na de dip van vorig jaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?